KALİTE ÇEMBERİ

(Eğitim kodu : YLN4)
1. Eğitimin Hedefi

Bu eğitimde etkili ve başarılı bir ekip çalışması uygulaması olarak “Kalite Çemberi” oluşturmak ve yönetmenin temel incelikleri konusunda bilgi ve becerileri geliştirme yönündeki hedeflerimiz ; 

 •    Kalite Çemberi çalışması ortamı sağlama ve ekip yönetmenin önemini vurgulamak ve farkındalığı  
 • Kalite Çemberi çalışmasının verimli ve etkili olmasını tetikleyen unsurları ve engelleyen tuzakları değerlendirmek
 • Yaşam tarzı, felsefe ve yaklaşım olarak Kalite Çemberi çalışması, üstün performanslı ekip olma ve ekip yönetiminde başarılı olabilmek için önemli özellikleri ve unsurları  paylaşmak
 • Yapılacak canlandırma ve uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için Kalite Çemberi çalışması konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.

2.Eğitimin Felsefesi

Yalın düşünce ve yalın üretimin temel ilkelerinden Kaizen’in amaçlarından biri, işi birinci elden görenlerin bir sorunla karşılaştığında çözebilmelerini sağlayabilecek düşünce yapıları oluşturmaktır.

Kuruluş yönetiminde ve iş yaşamında çalışanların katılımcı olması büyük önem taşıyor. Katılım; üretim ve hizmet süreçleriyle ilgili sorumluluk ve yetki üstlenme, problem çözme, iyileştirme çalışmaları gibi alanları kapsıyor. Bu alanlarda çalışanların fikir, düşünce ve önerileri alınıyor, gerekli yetki ve sorumluluk veriliyor, problem çözme, iyileştirme kararlarını çalışanlar alıyor, uyguluyor ve izliyor.

Kalite çemberi uygulamalarında katılımın sağlanması, yönetimin inancı ve desteklemesiyle başarılabilir ve belirli yöntemler, kurallar ve planlama çerçevesinde sistematik ve etkili olarak uygulanabilir. Kalite çemberi uygulamasının anlayış ve yaklaşım olarak benimsenmesi ve yaygınlaşması kimi zaman önemli ölçüde bireysel ve kurumsal değişim gerektirebilir.

Kalite çemberleri, şirket bünyesindeki problem çözme ve sürekli iyileştirme süreci dahilinde çalışanların da katılımlarının sağlandığı organize yapılardır. Sürekli iyileştirme odaklı çalışılacağı için de devamlı olarak ve her türlü etkiden bağımsız olarak işlevlerini sürdürmelidir.

Bu eğitimin hedefi, kuruluşlarda anlayış ve uygulama olarak birey ve kuruluş temelinde kalite çemberi çalışmasının oluşturulması ve geliştirilmesi için gerekli bilgi, teknik ve yöntemleri paylaşmaktır.

3. Programın İçeriği

Kalite çemberi – amacı ve işlevi

Kalite çemberi uygulama örnekleri

Kalite çemberinde amaç ve vizyon birliği

Kalite çemberi kapsamında sağlıklı iletişimin sağlanması

Problem çözme yaklaşımı ve yaratıcılık

Kalite çemberinde görev ve rol dağılımı

Yetkilendirme  - ait olma duygusu ve bağlılık

Ortak sorumluluğun paylaşılması-

      Kalite çemberi çalışmasının önündeki güçlükler ve çözüm yolları

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince etkili kalite çemberi çalışmasıyla ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde kalite çemberi çalışması konusunda iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Kalite çemberi çalışmasıyla ilgili olarak kuruluşa özgü yaşanmış ve geçerli uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitimde firmanın sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır.

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

Eğitim süresi 2 gündür.  

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde kalite çemberi çalışması konusunda görev üstlenecek olan çalışanlar, farkındalık ve ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefi kapsamında yöneticiler, her seviyede çalışan personel

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 16 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir.

 • Problem Çözme Teknikleri Eğitimleri
 • Etkili Ekip Çalışması ve Ekip Liderliği
 • Biz Bir Ekibiz
 • Verimli Çalışma Teknikleri Eğitimi
 • Toplam Verimli Bakım Eğitimi