KAİZEN EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : YLN2)

1. Eğitimin Hedefi

Bu eğitimde yalın yönetimin kavramının en önemli ilke ve uygulamalarından biri olan “Kaizen” yaklaşımını tanıtmak ve tekniklerini uygulamak için gerekli bilgileri paylaşma yönünde hedeflerimiz ; 

 •    Kurumsal bir “sürekli iyileştirme” yaklaşımı ve uygulama aracı olarak kaizen kavramını kapsamlı olarak paylaşmak, kurumsal ve bireysel gelişim açısından önemini vurgulamak ve farkındalığı
 • Kaizen ve kaizen uygulamaları kapsamındaki önemli ilkeleri ve teknikleri paylaşmak
 • Sürekli iyileştirme felsefesi ve uygulamalarının kurumsal seviyede profesyonel yönetim tarzı, felsefe ve yaklaşım olarak yaygınlaştırmak için gerekli faktörleri ve taktikleri paylaşmak
 • Yapılacak uygulamalarla kaizen uygulamaları ve tekniklerinin katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için kaizen konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.

2.Eğitimin Felsefesi

Kaizen, sürekli iyileştirmedir. Yavaş yavaş, ancak süreçlere yönelik çok sayıda hızlı bir gelişme sağlamayı ve maliyetlerde düşmeyi hedefleyen bir kavramdır. Belirli bir zaman diliminde müşteri memnuniyetinin arttırılması ve rekabet gücünün gelişmesi sağlanır.

Kaizen, özel olarak oluşturulmuş fonksiyonel bir takım tarafından 2 ile 5 gün sürebilen iyileştirmeleri belli bir sürece veya iş planına uygulayarak gerçekleştirilir. Sonuçlardan ziyade süreçlere yöneliktir. Çünkü, eğer sonuçlar iyileştirilmek isteniyorsa bu sonuçları ortaya çıkaran süreçler iyileştirilmelidir.

Kaizen çalışmalarında çalışan boyutunda, insanın kaynak olarak görülmesini, işletmenin dışında da bu kaynaklara yönelme hedeflenir. Bu kapsamda eğitim, yetiştirme, gelişmeye önem verilir. Ekip oluşturarak aktif uygulamaya odaklanmayı hedefler. Çalışanları yalnızca performansları sonucunda ortaya koydukları sonuçlar nedeniyle değil, gelişme sürecindeki katkıları nedeniyle de ödüllendiren bir sistemdir.

Kaizen’in odaklandığı 3 temel alanda sürekli iyileştirme gerçekleştirir;

Süreç boyutu; süreçlerin korunması, düzeltici önlemler alınması ve süreçlerin iyileştirilmesi

Zaman boyutu ; Pazardaki değişmelere, gelişmelere hızlı cevap verebilme, hızla yenilik yapma ürün çeşitliliği vb. maliyetleri düşürerek geliştirme ve böylece faaliyetlerin daha kısa sürede yapılmasını sağlama

Teknoloji boyutu ; Maliyetleri düşürme, teknolojileri birbirine dönüştürme, basitleştirme

Kaizen’in faydalarını ve gerekliliklerini öğrenmeden önce onun işyeri yönetim felsefesine uygunluğunu görmek için kuruluşların ve organizasyonların benimsemeleri gereken yalın düşünce’nin önemi kavranmalıdır. Kaizen’in amaçlarından biri de işi birinci elden görenlerin herhangi bir sorunla karşılaştığında çözebilmelerini sağlayabilecek düşünce yapıları oluşturmaktır.

Bu yaklaşımlar, özel olarak geliştirilmiş, deneyimlenmiş çeşitli teknik ve yöntemlerle gerçekleştirilir.

Bu eğitimde, kaizen kapsamındaki temel teknikleri, yaklaşım ve yöntemleri çok sayıda örnek ile açıklıyoruz ve kaizen’i genel çerçevesiyle tanıtıyoruz ve paylaşıyoruz. 

Bu eğitimin hedefi, kaizen kavramını tanıtmak, kaizen uygulamaları ve tekniklerini ilgili sektöre ve kuruluşa özgü örnekler ve vaka çalışmalarıyla doğru algılanması ve yorumlanmasına öncülük etmektir.

3. Programın İçeriği

 • Kalite bilinci, Japon mucizesi
 • Terimler ve Kavramlar
 • Kalite kavramı; değişen kavramlar ve tarihsel gelişim
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Belirsizliğin yönetimi ve Kaizen felsefesi
 • 3 Mu (Muri, Mura, Muda)
 • 7 savurganlık unsuru
 • Sorun çözme ve 7 temel araç
 • İnovasyon ve bazı yaratıcılık araçları
 • Kaizen felsefesi, sürekli iyileştirme
 • Kaizen türleri
 • Kobetsu Kaizen’de 10 temel adım
 • Kaizen ve yenilik arasındaki farklar
 • Değişim yönetimi
 • Kurumsal kültürünün değişimi
 • Örnek çalışmalar, Sorular-Cevaplar

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince kaizen’le ilgili uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Kaizenle ilgili olarak kuruluşa özgü uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitimde kuruluşun sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır.

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

Eğitim süresi 2 gündür.   

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde her fonksiyon ve seviyedeki yöneticiler, birimler ve ekipler, yalın yönetim ve yalın üretim konusunda bilinç ve farkındalık seviyesinin geliştirilmesi hedefi kapsamında her seviyede çalışanlar 

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 20 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir. 

 • Yalın Yönetim - Yalın Üretim Teknikleri Eğitimi
 • Verimli Çalışma Teknikleri Eğitimi
 • Toplam Verimli Bakım Eğitimi
 • Kalite Çemberi Eğitimi
 • 5S İşletmede Tertip, Düzen ve Temizlik Eğitimi