YALIN YÖNETİM VE YALIN ÜRETİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : YLN1)
1. Eğitimin Hedefi

Bu eğitimde yalın yönetim kavramını, temel ilkelerini ve etkili ve başarılı olarak uygulamak için gerekli bilgileri ve teknikleri paylaşma yönünde hedeflerimiz ; 

 •    Kurumsal bir yönetim aracı olarak yalın yönetim ve yalın üretim kavramlarını kapsamlı olarak paylaşmak, kurumsal ve bireysel gelişim açısından önemini vurgulamak ve farkındalığı
 • Yalın yönetim kapsamındaki önemli ilkeleri ve teknikleri paylaşmak
 • Yalın yönetimi kurumsal seviyede profesyonel yönetim tarzı, felsefe ve yaklaşım olarak tanımlamak üzere gerekli faktörleri ve taktikleri paylaşmak
 • Yapılacak uygulamalarla yalın yönetim unsurları ve alanlarının katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için yalın yönetim konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.

2.Eğitimin Felsefesi

Yalın üretim sistemi ya da Toyota üretim sistemi, üretimdeki kayıpları ez aza indirerek ya da sıfırlayarak kalite ve maliyet açısından en uygun ürünü en kısa zamanda üretmeyi amaçlayan sistemler bütünüdür.

Yalın üretim, üretime yük getiren tüm israflardan arınmayı hedef alan bir yaklaşımdır.

Yalın üretimin ana stratejisi hızı arttırıp, akış süresini azaltarak kalite, maliyet, teslimat performansını aynı anda iyileştirmektir.

Yalın üretim, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, malzeme ve bilgiyi dönüştüren veya şekillendiren ve katma değer oluşturan faaliyet ile zaman ve kaynak kullanan ancak ürün üstüne müşteri ihtiyaçları doğrultusunda değer ilave etmeyen ve katma değer oluşturmayan faaliyeti ayırt etmeye yarar. Sıfır hatalı, tam zamanında, küçük partiler halinde, yüksek çeşitlilikte üretim yapılması öngörülür.

Bu yaklaşımlar, özel olarak geliştirilmiş, deneyimlenmiş çeşitli teknik ve yöntemlerle gerçekleştirilir.

Bu eğitimde, yalın üretim kapsamında temel teknikleri, yaklaşım ve yöntemleri çok sayıda örmek ile açıklıyoruz ve yalın yönetimin genel çerçevesiyle tanıtıyoruz ve paylaşıyoruz. 

Bu eğitimin hedefi, yalın düşünceyi tanıtmak, yalın yönetimi ve yalın üretim tekniklerini ilgili sektöre ve kuruluşa özgü örnekler ve vaka çalışmalarıyla doğru algılanması ve yorumlanmasına öncülük etmektir.

3. Programın İçeriği

Yalın Üretim Nedir ? 
Yalın Üretim'in Temel İlkeleri 
İlkelerin Uygulanışı – Hedeflenen Kazanımlar
Yalın Üretim'in Özellikleri 
Yalın Şirket Modeli 
Yalın Dönüşüm – süreçlerin yalınlaştırılması
Mükemmellik

İlkelerin Uygulanışı – Hedeflenen Kazanımlar

Standardlaştırma

Yalın Üretim'in Temel İlkeleri 

Yalın Üretim'in Özellikleri

Yalın Üretim Teknikleri
Değer, Değer Akışı, sürekli akış
Çekme 
İsrafı Azaltma
Toyota Üretim Sistemi
Süreç Yaklaşımı – İstatistik 
Stratejik (Hedeflerle) Yönetim
PUKÖ
CRM
Supply Chain + Demand Chain = Value Chain (Sürekli Akış Yaratmak)
JIT – Kanban – Çekme 
SMED
TPM
Poke-Yoke
Görsel Fabrika
İş Standardlaştırma
5S
Ergonomi
Standardlaştırma 

Üretim tesislerinin yalınlaşması ve kullanılan teknikler

İşlemlerin yalınlaşması ve kullanılan teknikler

Envanterin yalınlaşması ve kullanılan teknikler

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince yalın yönetim ve yalın üretimle ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Yalın üretimle ilgili olarak kuruluşa özgü uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitimde firmanın sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır.

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

Eğitim süresi 2 gündür.  

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde her fonksiyon ve seviyedeki yöneticiler, birimler ve ekipler, yalın yönetim ve yalın üretim konusunda bilinç ve farkındalık seviyesinin geliştirilmesi hedefi kapsamında her seviyede çalışanlar 

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 20 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir. 

 • Kaizen Eğitimi
 • Verimli Çalışma Teknikleri Eğitimi
 • Toplam Verimli Bakım Eğitimi
 • Kalite Çemberi Eğitimi
 • 5S İşletmede Tertip, Düzen ve Temizlik Eğitimi