SATIŞTA YARATICI VE DEĞER ODAKLI İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : MİY3)

1. Eğitimin Hedefi

Bu eğitimde yaratıcı ve değer odaklı bir yaklaşımla satış sürecini yürütmek ve yönetmek için gerekli iletişim ve davranışlarla ilgili bilgi ve becerileri geliştirme yönündeki hedeflerimiz ; 

 • Satış sürecini yaratıcı ve değer odaklı yaklaşımla etkili iletişim ve davranışlar sergileyerek yürütme ve yönetmenin kurumsal ve bireysel gelişimi etkileme yönündeki önemini vurgulamak ve farkındalığı artırmak
 • Müşteriyle ilk temas anından satış kapama aşamasına kadar bütün aşamalarda sunulan ürün ve hizmetin yaratacağı katma değeri sezen, yorumlayan ve ikna eden bir yaklaşımın iletişim teknikleriyle nasıl yansıtılacağını paylaşma
 • Satış sürecinde müşteriyle iletişimi yaratıcı, yakınlaştırıcı ve içten bir tarzda ve üslupta yürütmek için  gerekli faktörleri ve taktikleri paylaşma
 • Yapılacak canlandırma ve uygulamalarla satış sürecindeki kritik aşamaların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için yaratıcı ve değer odaklı satış konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.

2.Eğitimin Felsefesi

Satış başarısı hem kurumsal, hem de bireysel etki, katkı ve çabaların senteziyle gerçekleşir. Kurumsal olarak değer odaklı satış yaklaşımının tanımlanması ve güçlendirilmesi, gerekli kaynakların oluşturulması gerekir. Bu altyapının gücüyle satış ekibinin doğru ve etkili satış iletişimi yöntemlerini kullanarak bireysel becerilerini ustaca sergilemeleri ile üstün satış başarıları gerçekleştirilir.  

Geleneksel ve alışagelmiş satış anlayışı ve satıcı davranışları artık günümüzün karmaşık müşteri ilişkileri dünyasında geçerliliğini yitirdi. Artık Satış Sorumlusu, çok sayıda değişkenin etkisi altında. Farklı karakter, beklenti ve yaklaşımda olan müşteriler, birbirinden farklı özelliklerde seçenekler sunan ürünler, rakip ürünlerin farklı özellikleri, gelişen teknoloji….vb. Artık satıcının klasik alışkanlıkları ve yargıları sorgulayarak, satıcının yaratıcılığını devreye sokacağı yeni bir “satış davranışı” oluşturmak gereklidir.

Yaşamımız boyunca hepimiz bir şekilde en azından bir kez satıcı rolünü oynamışızdır. İnsanoğlu yaşadığı süre içinde değerli bulduğu her şeyi değiş-tokuş yaparak satış yaptı, bir şeyler imal etti, ihtiyaç duyduğu başka şeyler satın aldı. Satın alma ve satış birbirinin kardeşi iki kavram olarak yaşamımız boyunca bizimle birlikte yürüyen iki süreç oldu. İnsanın ihtiyaçlarının sürekliliği ve sonsuzluğu, satış olgusunun daima güncel ve dikkat çekici olmasını sağladı.

Satış eylemi, temelde bir iletişim sürecidir. İletişimin kurulması satış eyleminin gerçekleştirilmesini sağlar. Bu doğrultuda satış, ticari bir değiş-tokuş olmanın ötesinde oldukça sosyal bir eylemdir. Bu nedenle satış uzmanlarının iletişim becerilerini bu yönde geliştirmeleri satış sürecinin gelişmesini ve sürekliliğini sağlar.

Bu eğitimde, müşteriyi satış sürecinin merkezine alarak satışa odaklanma olgusunu bilgi, beceri, tutum ve davranışlar düzeyinde tüm ayrıntılarıyla aktarıyoruz. Satış temsilcisinin yetkinliklerinden başlayarak, satışta ihtiyaç/özellik/yarar üçgeni, satın alma nedenleri, satışta hizmet, müşteri itiraz ve şikayetleriyle başa çıkma, yeni müşteri kazanma teknikleri ele alıyoruz.

Bu eğitimde temel amacımız, satış sorumluluğu üstlenen yönetici ve sorumluların mesleki bakış açılarını ve iletişim becerilerini zenginleştirmeyi ve satış becerilerini geliştirmektir. Katılımcıların çok özel beceri gerektiren mesleklerine yeni ve zengin bir açıdan bakmalarını ve satış sürecinin değerini yeniden keşfetmelerini sağlıyoruz.

3. Programın İçeriği

 • Satış kavramı, satış biçimleri, satış stilleri ve aşamaları
 • Karşılama ve ilişki kurma
 • Satışın sonucu
 • İletişim kavramı, öğeleri, değişkenlikleri,
 • Müşteri ile etkili iletişimin incelikleri
 • Telefonda iletişim - yazılı iletişim
 • Profesyonel satışta bir davranış biçimi olarak fark yaratabilmek
 • Satış stresi nedir, Nasıl olumlu enerjiye dönüştürülür
 • Satışa yönelik davranışların yönetimi
 • Tepki değil, olumlu yanıt yaklaşımı – Karşılıklı kazanma
 • Çatışmalardan fayda sağlama
 • Satışa yönelik yaratıcı davranış
 • Kusursuz satış için davranış geliştirme
 • İhtiyaçların araştırılması, dinleme ve gözlem,
 • İtirazlara cevap verme

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince satış süreciyle ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Satış süreciyle ilgili olarak kuruluşa özgü yaşanmış ve geçerli uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitimde firmanın sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır.

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

Eğitim süresi 2 gündür.   

6. Katılımcılar

 • Kurumsal satış stratejisi ve temel satış davranış standartlarının belirlenmesinde etkili olan üst yöneticiler
 • Kuruluş içinde müşteri ilişkileri ve satış süreçlerindeki her fonksiyon ve seviyedeki yöneticiler, pazarlama ve satış ekipleri
 • Müşterilerle temas halinde çalışan, müşteri taleplerini alan, çözümleyen birimler ve ekipler, müşteri memnuniyeti odaklılık konusunda bilinç ve farkındalık seviyesinin geliştirilmesi hedefi kapsamında her seviyede çalışanlar 

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 16 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir. 

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
 • Etkili İletişimin İncelikleri Eğitimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Çalıştayı