İÇ DENETİM EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : SRÇ4)
1. Eğitimin Hedefi
Süreçlerin ve yönetim sistemlerinin uygunluğunu ve iyileştirme fırsatlarını belirli aralıklarla belirlemek ve iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için iç denetim faaliyetleri yürütülmelidir.

Bu eğitimde iç denetimleri, etkili ve başarılı olarak uygulamak için gerekli bilgi ve becerileri geliştirme  hedeflerimiz ; 

 •  Kurumsal bir yönetim aracı olarak iç denetimle ilgili temel kavramları doğru ve kapsamlı olarak paylaşmak, kurumsal ve bireysel gelişim açısından önemini vurgulamak ve farkındalığı artırmak
 • Yüksek performanslı ve başarılı iç denetim gerçekleştirmenin önemli unsurlarını ve etkili denetim sonuçlarını engelleyen riskleri değerlendirmek
 • İç denetimlerin psikolojik olumsuz yargılardan uzak, iyileştirme odaklı, kurumsal kültürün bir parçası olarak gerçekleştirmek üzere gerekli yaklaşım, iletişim ve davranış taktiklerini paylaşmak
 • İç denetçilik becerilerini tanıtmak ve deneyimlemek için canlandırma ve iç denetim uygulamaları gerçekleştirmek
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için iç denetimler konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.

2.Eğitimin Felsefesi

Yönetim Sistemlerinin kurulması ve yürütülmesi dört aşamadan oluşur. Deming’in çevriminden esinlenerek oluşturulan aşamalar şunlardır;

 • Sistemin dokümante edilerek oluşturulması
 • Tanımlanan sistemin uygulanması
 • Belirli aralıklarla sistemin denetlenmesi
 • Belirlenen eksiklik giderilmesi ve iyileştirmelerin yapılması

Uygulanan Yönetim Sisteminin belirlenen kural ve yöntemlere uygun olarak yürütüldüğünün denetlenmesi ve değerlendirilmesi gereklidir. Dolayısıyla, iç denetim yönetim sistemlerinin en önemli ve etkili kontrol ve iyileştirme aracıdır.

İç denetimler, denetim teknikleri konusunda kalifiye olmuş denetçiler tarafından uygulanır. Ancak uygunluk denetiminin ötesinde iç denetimin en önemli işlevlerinden biri de iyileştirme ve geliştirme olanaklarının belirlenmesi ve gerekli faaliyetlerin başlatılmasıdır.

Denetçinin rolü, denetim sırasında edindiği bilgi ve gözlemler ışığında mevcut durumu değerlendirmek, uygun olmayan ve iyileştirme gerektiren alanları bağımsız ve tarafsız olarak belirlemektir. Etkili denetim sayesinde günlük iş yaşamı içinde görülemeyen veya kapsamlı olarak çözülemeyen konular ve iyileştirme fırsatları belirlenir. Denetimden sonra bu bulgular için düzeltme ve iyileştirme faaliyetleri başlatılır.

Denetim insan ilişkileriyle örülmüş zorlu bir çalışmadır. Denetçilerin performansı bu süreç içinde çok önemli rol oynar. Dolayısıyla, denetçilerin kapsamlı bir ön hazırlık yapmasını, denetim sırasında yapıcı ilişkiler kurmasını ve olumlu yaklaşım içinde bulunmasını gerektirir. Bu sayede iyileştirme sürecine katılımın artması sağlanır.

Bu eğitimin hedefi, iç denetimle ilgili kavramları ve gerekleri katılımcılara iletmek, planlama aşamasından uygulama ve izleme aşamaların kadar, geniş bir çerçevede tartışarak doğru algılanması ve yorumlanmasına öncülük etmektir.

3. Programın İçeriği

 • Denetim kavramı ve denetçi gözüyle yönetim sistemi standardı şartları
 • Denetimin aşamaları
 • Denetçi özellikleri
 • Denetimde iletişim
 • Soru sorma ve bilgi alma teknikleri
 • Süreç odaklı denetimin incelikleri
 • Hata yakalama değil, iyileştirme odaklı denetim yaklaşımı
 • Denetim hazırlığı – Planlama ve kontrol listesi oluşturma
 • Açılış toplantısı
 • Denetim uygulaması
 • Kapanış toplantısı
 • Raporlama
 • İzleme ziyareti
 • Zor durumların çözümü

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince iç denetimle ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

İç denetimle ilgili olarak kuruluşa özgü uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitimde firmanın sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır.

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara başarı seviyelerine bağlı olarak “Başarı Sertifikası” veya “Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

Eğitim süresi 2 gündür.   

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde iç denetçi olmak üzere her fonksiyon ve seviyedeki yöneticiler, sorumlular 

Eğitim verimi ve etkililiği için en fazla 16 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir. 

 • Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Teknikleri Eğitimi
 • Entegre Yönetim Sistemi Eğitimi
 • ISO 10002 Müşteri Şikayeti Yönetimi Sistemi Eğitimi