SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : SRÇ1)

1. Eğitimin Hedefi

Bu eğitimde kuruluşlarda süreç yönetimi kavramını, temel ilkelerini etkili ve başarılı olarak uygulamak için gerekli bilgileri paylaşma yönünde hedeflerimiz ; 

 •    Kurumsal bir yönetim aracı olarak süreç ve süreç yönetimi kavramlarını doğru ve kapsamlı olarak paylaşmak, kurumsal ve bireysel gelişim açısından önemini vurgulamak ve farkındalığı artırmak
 • Yüksek performanslı ve başarılı bir süreç yönetimi yapısı oluşturmanın önemli unsurlarını ve engelleyen riskleri değerlendirmek
 • Süreç yönetimini kurumsal seviyede profesyonel yönetim tarzı, felsefe ve yaklaşım olarak uygulamak üzere gerekli faktörleri ve taktikleri paylaşmak
 • Yapılacak canlandırma ve uygulamalarla süreç yönetiminin alanlarının katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için süreç yönetimi konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.

2.Eğitimin Felsefesi

Süreç, girdilerin çıktılara dönüştürülmesi sırasındaki işlemler bütünüdür. Üretim veya hizmet sektöründe ana ve destek süreçler birbirleriyle etkileşim halinde müşteriye sunulan ürün veya hizmeti oluştururlar.

Günümüzde gittikçe zorlu hale gelen rekabet ve değişim ortamında mevcut süreçleri doğru çerçevede tanımlamak ve sürekli geliştirmek büyük önem taşıyor.

Mevcut yapıları klasik fonksiyonel iş akışları ve sorumluluk sınırlamalarından kurtararak daha katılımcı ve sürecin kendisine odaklanacak şekilde tanımlamak gerekli.  Bu sayede daha esnek, hızlı, müşteri ve sonuç odaklı olunabiliyor.

Bu durumda tanımlanan süreçleri bu “süreç odaklı” gözle yeniden gözden geçirmek, sadeleştirmek, sorumlulukları yeniden tanımlamak ve süreç odaklı olarak yeniden yapılanmak gerekli. Süreçler bu gözle gözden geçirilirken ve iş yapma yöntemleri ilgili kişilerin katılımıyla masaya yatırılıp sorgulanıyor.

Bu sayede verimlilik ve performans artıran, maliyet düşüren, ürün ve hizmet kalitesini ve müşteri tatminini artıran geliştirme ve iyileştirme fırsatları belirlenebiliyor.

“Süreç iyileştirme” çalışmalarının önemli katkılardan biri de “Takım Çalışması”, ”Yaratıcılık”,  ve “Katılım” alanlarını doğal bir atmosferde geliştirmesidir.

Bu eğitimin hedefi, süreç analiz ve geliştirme çalışmalarını bir yönetim aracı olarak kullanmak süreç iyileştirme tekniklerini firmaya özgü vaka çalışmalarıyla doğru algılanması ve yorumlanmasına öncülük etmektir.

Bu eğitimde bu kavramlar üzerinde gezinerek farklı sektörlerin ilginç uygulamaları irdelenmekte ve müşteri ilişkilerini etkili bir şekilde yürütmek ve yönetmek için gerekli unsurlar ve teknikler değerlendirilmektedir.

3. Programın İçeriği

 • Süreç tanımı
 • Süreç bileşenleri
 • Fonksiyonel ve süreç odaklı yönetim
 • Süreçlerin belirlenmesi
 • Girdi, çıktı, kaynaklar
 • Süreç haritası
 • Süreç mimarisi ve Süreç analizi
 • Süreç performans göstergeleri
 • Kritik süreçlerin belirlenmesi
 • Ölçme kavramı
 • Kritik süreç parametreleri ve ölçütleri
 • Süreç analizi ve iyileştirme alanlarının belirlenmesi
 • Süreç değişikliklerinin uygulamaya geçirilmesi ve izlenmesi
 • Süreç iyileştirme metodolojisi- temel aşamalar
 • Süreç iyileştirme ekipleri – çalışma dinamiği

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince süreç yönetimiyle ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Süreç yönetimiyle ilgili olarak kuruluşa özgü uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitimde firmanın sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır.

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

Eğitim süresi 2 gündür.   

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde her fonksiyon ve seviyedeki yöneticiler, birimler ve ekipler, süreç yönetimi konusunda bilinç ve farkındalık seviyesinin geliştirilmesi hedefi kapsamında her seviyede çalışanlar 

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 20 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir. 

 • Yalın Yönetim - Yalın Üretim Teknikleri Eğitimi
 • Entegre Yönetim Sistemi Eğitimi