BİZ BİR EKİBİZ EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : YAY3)

1. Eğitimin Hedefi

Bu eğitimde kurumsal bir değer ve ilke olarak ekip halinde çalışma ve başarma konusunda temel farkındalık ve duyarlılığı geliştirme yönündeki hedeflerimiz ; 

 • Kuruluş içinde ekip çalışması ortamı sağlama ve ekip yönetmenin önemini vurgulamak ve farkındalığı artırmak
 • Ekip çalışmasının verimli ve etkili sonuç üretme yönünü vurgulamak ve değerlendirmek
 • Kuruluş içinde yaşam tarzı, felsefe ve yaklaşım olarak üstün performanslı ekip olmanın inceliklerini ve değerini paylaşmak
 • Yapılacak canlandırma ve uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için ekip çalışması ve ekip yönetimi konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.

2.Eğitimin Felsefesi

Günümüzde iş yaşamı gittikçe daha karmaşıklaşıyor ve zorlu hale geliyor. Herşeyin hızla değiştiği ve devindiği bir ortamda insan faktörünün belirleyiciliği sektör ne olursa olsun, kesin bir gerçek olarak ortaya çıkıyor.

Kuruluş yönetiminde ve iş yaşamında çalışanların katılımcı olması büyük önem taşıyor. Katılım; Vizyon, politika ve strateji, hedeflerin belirlenmesi, alınan kararlar, problem çözme, iyileştirme çalışmaları gibi alanları kapsıyor. Bu alanlarda çalışanların fikir, düşünce ve önerileri alınıyor, gerekli yetki ve sorumlulukların verilmesiyle problem çözme ve iyileştirme kararlarını çalışanlar alıyor, uyguluyor ve gelişmeleri izliyor.

Kuruluş yönetiminde ve iş yaşamında çalışanların katılımcı olması büyük önem taşıyor. Katılım; kurumsal yapıda vizyon, politika ve strateji, hedeflerin belirlenmesi, alınan kararlar, problem çözme, iyileştirme çalışmaları gibi alanları kapsıyor. Bu alanlarda çalışanların fikir, düşünce ve önerileri alınıyor, gerekli yetki ve sorumlulukların verilmesiyle problem çözme ve iyileştirme kararlarını çalışanlar alıyor, uyguluyor ve gelişmeleri izliyor.

Günümüz insanı daha bilgili, sorgulayıcı, demokrat ve yetenekli. Dolayısıyla sadece tanımlanan işi rutin olarak yapan değil, içinde bulunduğu ortamı ve koşulları değiştiren, geliştiren, iyileştiren yönünü geliştirmek gerekiyor. Kuruluşlar bu gizli gücü etkili olarak devreye sokabildiklerinde ve tüm süreçlere ortak edebildiklerinde daha hızlı, daha verimli, daha ekonomik, daha kaliteli iş sonuçlarına ulaşıyorlar. Çalışanlar, katılım sağlamaları ve yetkinliklerini geliştirmeleri sayesinde kuruluşlarına daha yüksek aidiyetle bağlı, ekip ruhuna yatkın, daha mutlu, daha motive bir ekip oluşturuyor.  

Bu eğitimin hedefi, kuruluşlarda anlayış ve uygulama olarak birey ve kuruluş temelinde ekip çalışmasının oluşturulması ve geliştirilmesi için gerekli bilgi, teknik ve yöntemleri paylaşmak, gerekli inanç, farkındalığı artırmak ve yaygınlaştırmaktır.

3. Programın İçeriği

 • Birey ve profesyonel olabilmek
 • Birey ve ekip – Ekip olabilmek
 • Kurum kültürü ve organizasyon yapısı yönüyle ekipler
 • Yüksek performanslı ekip olabilmek
 • Grup dinamiği
 • Ekip çalışması bileşenleri
 • Birlikte sinerji ve güç oluşturma, problem çözme
 • Ekip çalışmasının önündeki güçlükler ve çözüm yolları

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince etkili ekip çalışmasıyla ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde etkili ekip çalışması konusunda iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Etkili ekip çalışmasıyla ilgili olarak kuruluşa özgü yaşanmış ve geçerli uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitimde firmanın sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır.

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

Eğitim süresi 1 gündür.

Yaygınlaştırma amacıyla 20 kişilik katılımcı gruplarına yönelik olarak  ½ günlük sunumlar halinde bir program olarak gerçekleştirilebilir.

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde etkili ekip çalışması konusunda farkındalık ve ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefi kapsamında yöneticiler, her seviyede çalışan personel

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 20 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir. 

 • Kurumsal Değerler ve Profesyonel Çalışma Becerileri Eğitimi
 • Etkili Ekip Çalışması ve Ekip Liderliği Eğitimi
 • Profesyonel Yaşamın İncelikleri Eğitimi
 • Kaizen Eğitimi
 • Kalite Çemberi Eğitimi