ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÖRGÜ VE DAVRANIŞ KURALLARI EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : YAY2)

1.Eğitimin hedefi 

Kurumsal yapı içinde bütün çalışanlar ortak bir yaşam alanını paylaşır. Bu ortak çalışma yaşam alanında temel kural, ilke ve yaklaşımlara karşı herkesin duyarlı, uyumlu ve saygılı olması gerekiyor.

Bu eğitimde katılımcıların kurumsal yapı içinde ortak yaşam çerçevesinde görgü ve davranış kurallarını tanımlama, algılama, benimseme, paylaşma ve çağdaş profesyonel becerilerle bütünleşme konularında bilgi ve yaklaşımlarını güçlendirme hedeflerimiz ;

 •    Kurumsal değerlerle bütünleştirerek temel görgü ve davranış ilkelerini ve kurallarını tanımlamak, yorumlamak ve paylaşmak
 •    Çağdaş iş yaşamı ilkeleri doğrultusunda temel görgü kurallarını ve davranışları çeşitli  örneklerle ve uygulama örnekleriyle paylaşmak
 • Kurumsal değerlerle ilişkilendirerek çalışanların genel alışkanlıklarını ve yaklaşımlarını doğru ve olumlu yönde etkilemek
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için ortak bir atmosfer yaratmaktır.

2. Eğitimin Felsefesi

Kültür en genel anlamıyla bir topluluğun sahip olduğu ve paylaştığı yaşam biçimidir. Kültür konusunda yapılmış çok sayıda tanımdan yola çıkarak bir sentez oluşturduğumuzda, biz kültürü, algı ve inançlardan oluşan toplumsal değerlerin uzantısındaki yaşama kalıpları ile bu yaşama kalıplarının ifadesi olan sanat ve felsefe şeklinde nitelendiriyoruz.

Kültür içinde doğrudan gözlenebilen sözel ve sözel olmayan davranışlar dış kültürü, inançlar, davranış kuralları, ortak yaşam biçimi ve dünya görüşleri ise iç kültürü oluşturmaktadır. Öte yandan farklı toplulukların kültürleri arasındaki alışverişler ise insanlığın ortak malı olan evrensel kültürü oluşturur.

Günümüz iş hayatında “kurumsal farkındalık” yetkinliğinin özel bir önemi bulunmaktadır. Çalıştığı kurumun temel değerleri ve normlarını kavrayamayan, kurumun iç dinamiklerini bilmeyen, güç ilişkilerinden haberdar olmayan bir kişinin başarılı olabilmesi zordur. Kurumunun iş yaptığı ve ilişkili olduğu dış kurumların kültürünü tanımayan çalışanların da kurum adına başarılı iş sonuçları alması aynı derecede olanaksız.

Başarı yönelimi insanları iş hayatında harekete geçiren ve yönlendiren en güçlü etkenlerin başında gelmektedir. “İnisiyatif kullanmak, proaktif olmak, araştırıcı olmak ve bilgi toplamak, kalite ve düzene özen göstermek, yaratıcılık” özellikleri gibi “kurumsal farkındalık” da başarı yöneliminin bileşenlerinden biridir.

Kuruluşlarda çalışan insanlar olarak, ortak alanları birlikte temiz, hijyenik ve estetik olarak kullanmak zorundayız, mail veya telefonla en etkili ve hızlı şekilde kurmalıyız, toplantıları karar alınan ve etkili iletişim araçlarına dönüştürmeliyiz, giyim-kuşam, selamlaşma, kutlama, çay-kahve-yemek, vb alışkanlığa dönüşmüş uygulamaları gözden geçirerek geliştirmeliyiz.

Bu eğitim öncesinde ilgili kuruluşa bir ziyaret yaparak mevcut kurumsal değerler ve kültür hakkında bilgi alıyoruz ve değerlendirme yapıyoruz. Daha sonra eğitimi kurumsal farkındalığı artırmak ve kurumsal değerleri güçlendirmek amacıyla tasarlayarak sunuyoruz.

Bu eğitimin amacı, iş yaşamının karşılıklı saygı, anlayış, ilgi ve iletişim odaklı davranış uygulamalarını ve yaklaşımlarını geliştirmek, modern çağın değişen görgü kurallarını paylaşmak, kuruma özgü olarak zaman içinde hatalı ve eksik olarak gelişmiş bazı davranış kalıpları ve anlayışlarını değiştirmek ve geliştirmektir.

3. Eğitim İçeriği

 • Değişim yasası - İş yaşamında değişiklikler - Yeni değerler
 • Kurum kültürü ve kurumsal farkındalık
 • İş yaşamında alışkanlıklarımız
 • Değişen müşteri, rekabet, profesyonellik kuralları
 • ·Kimliğimiz – Kişiliğimiz - Olumlu  ve olumsuz özelliklerimiz – Davranış kalıplarımız
 • ·Ortak yaşam alanları – temizlik, hijyen kuralları
 • ·Genel selamlaşma, haberleşme kuralları
 • ·Yemek, içmek, çay, kahve, sigara
 • ·Giyim- kuşam kuralları
 • Telefonda iletişim kuralları
 • Yazılı iletişim – mail ile yazışma kuralları
 • Misafir ağırlama
 • Etkili toplantı yönetimi kuralları
 • Öneri ve görüşler

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince kurumsal görgü ve davranışların vurgulandığı ve paylaşıldığı çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Kuruluşa özgü yaşanmış ve uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitimde firmanın sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır.

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

Eğitim süresi 1 gündür. Katılımcı gruplarına yönelik ½ günlük sunumlar halinde bir program olarak gerçekleştirilebilir.

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde yaygınlaştırma hedefi kapsamında yöneticiler, her seviyede çalışan personel.
Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 20 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir. 

 • Kurumsal Değerler ve Profesyonel Çalışma Becerileri Eğitimi
 • Etkili Ekip Çalışması ve Ekip Liderliği
 • Profesyonel Yaşamın İncelikleri Eğitimi
 • Müşteri Odaklılık Yaygınlaştırma Eğitimi