KURUMSAL DEĞERLER VE PROFESYONEL ÇALIŞMA BECERİLERİ EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : YAY1)

1.Eğitimin hedefi 

Bu eğitimde katılımcıların kurumsal değerleri tanımlama, algılama, benimseme, paylaşma ve çağdaş profesyonel becerilerle bütünleşme konularında bilgi ve yaklaşımlarını güçlendirme hedeflerimiz ;

 •    Kurumsal değerleri ve ilkeleri tanımlamak, yorumlamak ve paylaşmak
 •    Çağdaş iş yaşamı ilkeleri doğrultusunda etkili, üretken, yaratıcı, katılımcı ve takım çalışmasına yatkın profesyonel çalışanlar olma yolunda becerileri geliştirmek
 • Sektöre ve organizasyon yapısına bağlı olarak her görevin önemi, değeri ve yarattığı etkileri değerlendirmek
 • Çalışma alışkanlıklarını ve yaklaşımlarını kurumsal değerlerle ilişkilendirerek çalışanları doğru ve olumlu yönde etkilemek
 • Kurumsal değerler çerçevesinde sektörel konular, planlı ve sistematik çalışma, müşteri odaklılık ve müşterilerle iletişim, kuruluş içinde iletişim, problem çözme, katılım, yaratıcılık, takım çalışması ...vb konularında örnekler ve uygulamalarla bilgi paylaşmak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için ortak bir atmosfer yaratmaktır.

2. Eğitimin Felsefesi

Kuruluşun bütününde temel değerlerin ve hedeflerin bütün çalışanlar tarafından doğru ve kapsamlı olarak bilinmesi, anlaşılması, farkındalığın yüksek olması, güncel yaşamla ilişkili olarak yaşatılması büyük önem taşıyor.

Kuruluş yönetiminde ve iş yaşamında çalışanların katılımcı olması büyük önem taşıyor. Katılım; kurumsal yapıda vizyon, politika ve strateji, hedeflerin belirlenmesi, alınan kararlar, problem çözme, iyileştirme çalışmaları gibi alanları kapsıyor. Bu alanlarda çalışanların fikir, düşünce ve önerileri alınıyor, gerekli yetki ve sorumlulukların verilmesiyle problem çözme ve iyileştirme kararlarını çalışanlar alıyor, uyguluyor ve gelişmeleri izliyor.

Günümüz insanı daha bilgili, sorgulayıcı, demokrat ve yetenekli. Dolayısıyla sadece tanımlanan işi rutin olarak yapan değil, içinde bulunduğu ortamı ve koşulları değiştiren, geliştiren, iyileştiren yönünü geliştirmek gerekiyor. Kuruluşlar bu gizli gücü etkili olarak devreye sokabildiklerinde ve tüm süreçlere ortak edebildiklerinde daha hızlı, daha verimli, daha ekonomik, daha kaliteli iş sonuçlarına ulaşıyorlar. Çalışanlar, katılım sağlamaları ve yetkinliklerini geliştirmeleri sayesinde kuruluşlarına daha yüksek aidiyetle bağlı, ekip ruhuna yatkın, daha mutlu, daha motive bir ekip oluşturuyor.  

Bu eğitimin hedefi, kuruluşlarda çalışanlarla ortak anlayış ve yaklaşım oluşturmak üzere temel değerlerin, kurum kültürü unsurlarının ve temel profesyonel çalışma ilkelerinin hep birlikte irdelenmesi, paylaşılması ve ortak bir ruh ve atmosfer yaratılmasıdır.

3. Eğitim İçeriği

 • Kuruluş’un faaliyet alanı, temel süreçler ve sektörel özellikler
 • Müşterimiz kimdir ? İç müşteri – dış müşteri
 • Kuruluşun tarihi, kültürü, değerleri, önemli ilkeleri
 • Kaliteli ürün ve hizmetin önemi
 • Katılım ve Takım çalışmasının önemi
 • Kuruluşa özgü temel bilgiler ve iyileştirme alanları, yürütülen projeler
 • Öneri ve görüşler

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince kurumsal değerlerin vurgulandığı ve paylaşıldığı çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Kuruluşa özgü yaşanmış ve uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitimde firmanın sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır.

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

Eğitim içeriği, kuruluş bünyesinde 20 kişilik gruplara, 1/2 günlük sunumlar halinde sunulur. 

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde kurumsal değerler ve profesyonel çalışma ilkelerini yaygınlaştırma hedefi kapsamında yöneticiler, her seviyede çalışan personel

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 20 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir.

 • Etkili Zaman Yönetimi Eğitimi
 • Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
 • Etkili Ekip Çalışması ve Ekip Liderliği
 • Stres Yönetimi Eğitimi
 • Etkili İletişimin İncelikleri Eğitimi