İLETİŞİMDE USTACA ELEŞTİRME VE ELEŞTİRİYİ GÖĞÜSLEME BECERİLERİ EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : İLT4)

1. Eğitimin Hedefi

Bu eğitimde iş yaşamı ve sosyal yaşamda karşımızdaki kişiyi yapıcı olarak eleştirme ve gelen eleştiriyi yargısız olarak değerlendirmek için gerekli bilgi ve becerileri geliştirme yönündeki hedeflerimiz ;

 •  İletişim sürecinde eleştiriyi ustaca yönetmenin iletişim performansında kurumsal ve bireysel gelişimi etkileme yönündeki önemini vurgulamak ve farkındalığı artırmak
 • Etkili ve başarılı şekilde eleştirme ve eleştiriyi yargısız değerlendirmenin önemli unsurlarını ve engelleyen tuzakları değerlendirmek
 • Yaşam tarzı, felsefe ve yaklaşım olarak eleştiri ustalığı göstermek için kişisel özellikleri, dış faktörleri ve taktikleri paylaşmak
 • Yapılacak canlandırma ve uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için iletişimde eleştiri ustalığı konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.

2.Eğitimin Felsefesi

İletişim sırasında sıklıkla zorlu çatışma anları yaşarız. Temel çatışma alanlarından biri, karşımızdakini eleştirdiğimiz veya karşımızdaki kişi tarafından eleştirildiğimiz anlardır.

Yaşadığımız iletişim problemlerinin büyük bir bölümü, eleştiri becerilerimizin yetersiz olmasından kaynaklanıyor. İyi niyet ve olumlu yaklaşım içinde olsak bile, eleştiriyi doğru iletişim tekniklerinden yararlanarak iletmediğimizde karşımızdaki kişi üzerinde olumsuz etkiye neden oluruz. Yanlış ve eksik anlama, savunma, tartışma, konu dışında suçlama, özgüven yitimi, motivasyon kaybı, duygusal tepkiler..vb.

Aynı tepkiler, biz eleştiriye uğradığımızda da kendi tarafımızda gerçekleşebilir. Bütün bu olumsuzluklar nedeniyle hata yapılır, işler aksar, verimsizlik artar, zaman ve emek harcanır, öfke, stres, dikkat dağınıklığı, kızgınlık duyguları da yıpratıcı etkiye neden olur.

Oysa, eleştiri yönetimi becerilerimizi yeterince kullanmış olsak, çok sayıda olumsuz iletişim riskini engelleriz. İletilen eleştirinin duygusal ve tepkisel değil, akılcı ve iyileştirme odaklı algılanmasını sağlarız.

Bu eğitimde, eleştiri yaklaşımını ve eleştiri tekniklerini ele alıyoruz. Farklı durumlar, ortamlar ve farklı kişilik yapıları karşısında durumsal olarak bu teknikleri çeşitli vaka çalışmaları ve canlandırmalarla uyguluyoruz, değerlendiriyoruz ve çok sayıda uygulama yaparak iletişimde eleştiri becerilerini geliştiriyoruz.

3. Programın İçeriği

Temel iletişim becerileri

İş yaşamında iletişimde zor anlar – çatışma nedenleri

Günlük ve özel yaşamda zor anlar – çatışma nedenleri

Eleştiri neden sevilmez ?

Eleştiri alındığında hissedilenler, duygularla başa çıkma, filtreleme

Duygu ve davranış dünyamız

Eleştiri anında etkili dinleme

Eleştiri sürecinde empati kurmanın üç sihirli aşaması

Dört aşamada ustaca eleştiri yöneltme tekniği

Farklı kişilik özelliklerine uygun davranış incelikleri

Ünlü filmlerden ilginç sahneleri izleme ve değerlendirme

Uygulamalardan sonra analiz, yorum ve değerlendirmeler

Çeşitli uygulamalar ve egzersizler

      “Siz olsaydınız ne yapardınız ?” – Örnek uygulamalar - Sunumlar ve değerlendirme

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince etkili eleştiri teknikleriyle ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Ustaca eleştirme teknikleriyle ilgili olarak kuruluşa özgü yaşanmış ve geçerli uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitimde firmanın sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır.

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

Eğitim süresi 1 gündür.   

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde eleştiri teknikleri konusunda farkındalık ve ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefi kapsamında her seviyede çalışanlar 

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 16 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir. 

 • Etkili Liderlik ve Koçluk Becerileri Eğitimi
 • İletişimde İkna ve Uzlaşma Teknikleri Eğitimi
 • Telefonda Etkili İletişim Eğitimi
 • Müşteri Şikayeti Karşısında Etkili İletişim ve Davranışlar Eğitimi
 • Kurumsal İç İletişimi Geliştirme Çalıştayı