İLETİŞİMDE ZOR ANLARI VE ZOR İNSANLARI YÖNETME BECERİLERİ EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : İLT3)

1. Eğitimin Hedefi

Bu eğitimde iş yaşamı ve sosyal yaşamdaki iletişim dünyasında karşılaşılan zor durumlar, anlaşma ve uzlaşma zorluğu çekilen insanlar karşısında etkili iletişim kurmak için gerekli bilgi ve becerileri geliştirme yönündeki hedeflerimiz ; 

 •  İletişim sürecinde zor anlar ve zor insanları yönetmenin iletişim performansında kurumsal ve bireysel gelişimi etkileme yönündeki önemini vurgulamak ve farkındalığı artırmak
 • Zor anlarda ve zor insanlar karşısında etkili ve başarılı şekilde iletişim kurmanın önemli unsurlarını ve engelleyen tuzakları değerlendirmek
 • Yaşam tarzı, felsefe ve yaklaşım olarak zor durumlarda iletişim ustalığı göstermek için kişisel özellikleri, dış faktörleri ve taktikleri paylaşmak
 • Yapılacak canlandırma ve uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için zor durumlarda etkili iletişim konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.

2.Eğitimin Felsefesi

İletişim sırasında sıklıkla zorlu durumlar ve anlar yaşarız. Temel zorluklardan biri, karşımızdaki kişinin iletişime kapalı olduğu anlardır.

Yaşadığımız iletişim problemlerinin büyük bir bölümü, iletişim ortamındaki temel unsurlardaki aksama ve yetersizlikten kaynaklanır. İletişim tablosunda yer alan temel unsurlardan biri de kendimiz, biz olduğumuzu da sıklıkla unuturuz.

İletişim içinde olduğumuz kişinin sergilediği tutum ve davranışlar, bazen iletişimi zora sokan biçim ve seviyededir. İyi niyet ve olumlu yaklaşım içinde olsak, doğru iletişim tekniklerinden yararlansak bile  karşımızdaki kişiyle doğru iletişim kuramayabiliriz. Güven, uzlaşma ve anlaşma etkisi yaratmak yerine olumsuz etkiye neden olabiliriz. Yanlış ve eksik anlama, savunma, tartışma, konu dışında suçlama, özgüven yitimi, motivasyon kaybı, duygusal tepkiler..vb.

Diğer zorluklar, iletişim ortamından kaynaklanıyor olabilir. Telefon ve yazılı iletişim sırasında yüz yüze iletişime göre daha yetersiz bir ortam olması, iletişim kayıpları ve hatalarının oluşmasına ve artmasına neden olabilir. Bütün bu olumsuzluklar nedeniyle hatalar yapılır, işler aksar, verimsizlik artar, zaman ve emek harcanır, öfke, stres, dikkat dağınıklığı, kızgınlık duyguları da yıpratıcı etkiye neden olur.

Oysa, zor durumlar ve zor kişiler karşısında iletişim yönetimi becerilerimizi yeterince kullanmış olsak, çok sayıda olumsuz iletişim riskini engelleyebilir, karşımızdaki kişide istediğimiz yönde davranış değişikliği göstermesini ve sonuçta iletişimin anlaşma ve uzlaşmayla sonuçlanmasını sağlayabiliriz.

Bu eğitimde, farklı durumlar, ortamlar ve farklı kişilik yapıları karşısında durumsal olarak etkili iletişim tekniklerini nasıl ustaca kullanabileceğimizi çeşitli vaka çalışmaları ve canlandırmalarla uyguluyoruz ve çok sayıda uygulama yaparak iletişim becerilerini geliştiriyoruz.

3. Programın İçeriği

Temel iletişim becerileri

İş yaşamında iletişimde zor anlar – çatışma nedenleri

Günlük ve özel yaşamda zor anlar – çatışma nedenleri

İletişimde zor anlar ve durumlar

Zor insanların kişilik özellikleri – Neden zor insan deriz ?

Duygularla başa çıkma, filtreleme

Duygu ve davranış dünyamız

Etkili dinleme

İletişim sürecinde empati kurmanın üç sihirli aşaması

Farklı kişilik özelliklerine uygun davranış incelikleri

Ünlü filmlerden ilginç sahneleri izleme ve değerlendirme

Uygulamalardan sonra analiz, yorum ve değerlendirmeler

Çeşitli uygulamalar ve egzersizler

      “Siz olsaydınız ne yapardınız ?” – Örnek uygulamalar - Sunumlar ve değerlendirme

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince zor durumlar ve zor insanlar için iletişim teknikleriyle ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Zor durumlar ve zor insanlar için iletişim teknikleriyle ilgili olarak kuruluşa özgü yaşanmış ve geçerli uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitimde firmanın sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır.

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

Eğitim süresi 1 gündür.   

6. Katılımcılar

§Kuruluş içinde ikna ve uzlaşma odaklı etkili iletişim konusunda farkındalık ve ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefi kapsamında her seviyede yöneticiler ve çalışanlar

§Müşterilerle temas ve iletişim halinde olan yöneticiler ve sorumlular 

§Tedarikçilerle temas ve iletişim halinde olan yöneticiler ve sorumlular

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 16 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir. 

 • Etkili Liderlik ve Koçluk Becerileri Eğitimi
 • Sunum Teknikleri Eğitimi
 • Eğitici Eğitimi
 • İletişimde İkna ve Uzlaşma Teknikleri Eğitimi
 • İletişimde Ustaca Eleştirme ve Eleştiriyi Göğüsleme Becerileri Eğitimi
 • Telefonda Etkili İletişim Eğitimi
 • Müşteri Şikayeti Karşısında Etkili İleşim ve Davranışlar Eğitimi
 • Kurumsal İç İletişimi Geliştirme Çalıştayı