İLETİŞİMDE İKNA VE UZLAŞMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : İLT2)

1. Eğitimin Hedefi

Bu eğitimde iş yaşamında ve sosyal yaşamda ikna etme odaklı etkili iletişim kurmak için gerekli bilgi ve becerileri geliştirme yönündeki hedeflerimiz ; 

 •  İletişim sürecinde etkili ve başarılı ikna etme ve uzlaşma sağlamanın kurumsal ve bireysel gelişimi etkileme yönündeki  önemini vurgulamak ve farkındalığı artırmak
 • Etkili ve başarılı şekilde ikna etme ve uzlaşma sağlamanın önemli unsurlarını ve engelleyen tuzakları değerlendirmek
 • Yaşam tarzı, felsefe ve yaklaşım olarak etkili ve başarılı şekilde ikna etme ve uzlaşma sağlamak için kişisel özellikleri, dış faktörleri ve taktikleri paylaşmak
 • Yapılacak canlandırma ve uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için ikna ve uzlaşma odaklı etkili iletişim kurma konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.

2.Eğitimin Felsefesi

Yapılan araştırmalara göre çevremizdeki insanlarla yaşadığımız iletişim problemlerinin büyük bir bölümü, ikna etme ve uzlaşma becerilerimizin yetersiz olmasından kaynaklanıyor. Bütün bu olumsuzluklar nedeniyle işler aksıyor, verimsizlik artıyor, hata yapılıyor, zaman ve emek harcanıyor, öfke, stres, dikkat dağınıklığı, kızgınlık duyguları da yıpratıcı etkiye neden oluyor.

Oysa, karşımızdaki kişiyi ikna etme ve uzlaşma becerilerimizi yeterince kullanmış olsak, çok sayıda anlaşmazlık ve olumsuz iletişim sonucunu engellemiş, zamanında ve ustaca anlaşma ve uzlaşma sağlamış oluruz ”...

Bu eğitimde, uzlaşma yaklaşımını ve ikna etme tekniklerini ele alıyoruz. Farklı durumlar, ortamlar ve farklı kişilik yapıları karşısında durumsal olarak bu teknikleri nasıl kullanabileceğimizi çeşitli vaka çalışmaları ve canlandırmalarla değerlendiriyoruz ve çok sayıda uygulama yaparak iletişimde ikna becerilerini geliştiriyoruz.

3. Programın İçeriği

İkna psikolojisi

İş yaşamında ve özel yaşamda ikna becerilerinin önemi

Dokuz temel ikna tekniği

İknayı zorlaştıran durumlar ve zor insanlar

Örnekler ve uygulamalar

Kazan – kazan yaklaşımı

Uzlaşma nedir ?

Uzlaşma kültürü

Çatışmanın aşamaları

Çatışmayı uzlaşmaya çevirmek

Çeşitli uygulamalar ve egzersizler

     “Siz olsaydınız ne yapardınız ?” – Örnek uygulamalar - Sunumlar ve değerlendirme

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince etkili iletişim teknikleriyle ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

İkna ve uzlaşma odaklı etkili iletişimle ilgili olarak kuruluşa özgü yaşanmış ve geçerli uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitimde firmanın sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır.

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

Eğitim süresi 2 gündür.   

6. Katılımcılar

§Kuruluş içinde ikna ve uzlaşma odaklı etkili iletişim konusunda farkındalık ve ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefi kapsamında her seviyede yöneticiler ve çalışanlar

§Müşterilerle temas ve iletişim halinde olan yöneticiler ve sorumlular 

§Tedarikçilerle temas ve iletişim halinde olan yöneticiler ve sorumlular

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 16 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir. 

 • Etkili Liderlik ve Koçluk Becerileri Eğitimi
 • Sunum Teknikleri Eğitimi
 • Eğitici Eğitimi
 • İletişimde Zor Anları ve Zor İnsanları Yönetme Becerileri Eğitimi
 • İletişimde Ustaca Eleştirme ve Eleştiriyi Göğüsleme Becerileri Eğitimi
 • Telefonda Etkili İletişim Eğitimi
 • Kurumsal İç İletişimi Geliştirme Çalıştayı