ETKİLİ İLETİŞİMİN İNCELİKLERİ EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : İLT1)

1. Eğitimin Hedefi

Bu eğitimde iş yaşamında ve sosyal yaşamda etkili iletişim kurmak için gerekli bilgi ve becerileri geliştirme yönündeki hedeflerimiz ; 

 • Etkili ve başarılı iletişim kurmanın kurumsal ve bireysel gelişimi etkileme yönündeki  önemini vurgulamak ve farkındalığı artırmak
 • Etkili ve başarılı iletişim kurmanın önemli unsurlarını ve engelleyen tuzakları değerlendirmek
 • Yaşam tarzı, felsefe ve yaklaşım olarak etkili iletişim kurmak ve başarılı bir iletişimci olmak için kişisel özellikleri, dış faktörleri ve taktikleri paylaşmak
 • Yapılacak canlandırma ve uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için etkili iletişim kurma konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.

2.Eğitimin Felsefesi

Günlük yaşamımızda yüzlerce kişiyle ilişkide bulunuyoruz. Konuşuyoruz, dinliyoruz, izliyoruz, tartışıyoruz, bakışıyoruz, selamlaşıyoruz, davet gönderiyoruz, mail alıyoruz......bunu gibi birbirinden farklı yüzlerce şekilde ve araç ve yöntemle ileti alıp veriyoruz. Ancak bu sözlerin ve iletilerin bir bölümü duyulmuyor, hemen unutuluyor, yanlış anlaşılıyor, hiç anlaşılmıyor, dikkate alınmıyor, ...

Yapılan araştırmalarda bir kuruluşta oluşan problemlerin büyük bir bölümünün iletişim hatalarından- kazalarından kaynaklandığı görülüyor. Gerçekten de bütün bu olumsuzluklar nedeniyle işler aksıyor, hatalı yapılıyor, yeniden yapılıyor, zaman ve emek harcanıyor, , sinirleniliyor, stres yaşanıyor, ...İşte bütün bu yaşananların nedeni; İletişim kazaları”...

İletişimi etkili olmasını etkileyen çok sayıda unsur var. Etkili iletişim, “iyi dinleme” ile başlıyor, sonra “iyi anlama” geliyor, sonra “iyi anlat”, sonuç olarak da “iyi anlaş” 

İletişim kurma araçları ve yetenekleri her insanda doğal bir şekilde gelişir ve gelişimle birlikte kişiliğin bir uzantısı ve alışkanlıklara dönüşür. Mevcut alışkanlıklarımız ve iletişim dilimizi nasıl kullandığımız üzerine fazla düşünmeyiz. Ancak yapılan anketler ve tarafsız değerlendirmelerde yazılı, sözlü iletişim araçlarıyla etkili iletişim kurma konusunda çoğu alanda eksik veya yanlış bilgi ile hareket ettiğimizi görüyoruz.

Bu eğitimde etkili ve başarılı iletişim kurmak için gerekli ilkeler, aşamalar ve yöntemleri irdeliyoruz ve çok sayıda uygulama yaparak iletişim becerilerini geliştiriyoruz.

3. Programın İçeriği

 • İletişimin yasaları
 • Tek yönlü ve iki yönlü iletişim
 • İyi iletişimci profili – Ben kimim anketi
 • İletişim kazaları
 • Etkili dinleme /Etkili konuşma
 • Geri besleme ve uzlaşma
 • Beden dili
 • Stres altında iletişim
 • Telefonda iletişim/Yazılı iletişim
 • Alışkanlıkları nasıl değiştirebiliriz ?
 • Zor insanlarla diyalog
 • Kızgınlık, öfke ve duygusal kırgınlıklar – psikolojik engellerle baş etmek
 • Stres yönetimi – Kendi kendine motivasyon taktikleri
 • “Siz olsaydınız ne yapardınız ?” – Örnek uygulamalar - Sunumlar ve değerlendirme 

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince etkili iletişim teknikleriyle ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Etkili iletişimle ilgili olarak kuruluşa özgü yaşanmış ve geçerli uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitimde firmanın sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır.

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

Eğitim süresi 2 gündür.   

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde etkili iletişim konusunda farkındalık ve ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefi kapsamında her seviyede çalışanlar 

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 20 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir. 

 • Etkili Liderlik ve Koçluk Becerileri Eğitimi
 • Profesyonel Yaşamın İncelikleri Eğitimi
 • Sunum Teknikleri Eğitimi
 • Eğitici Eğitimi
 • İletişimde İkna ve Uzlaşma Teknikleri Eğitimi
 • İletişimde Zor Anları ve Zor İnsanları Yönetme Becerileri Eğitimi
 • İletişimde Ustaca Eleştirme ve Eleştiriyi Göğüsleme Becerileri Eğitimi
 • Telefonda Etkili İletişim Eğitimi
 • Kurumsal İç İletişimi Geliştirme Çalıştayı