EĞİTİCİ EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : PRO8)

1. Eğitimin Hedefi

Bu eğitimde bir eğitimi tasarlama, planlama, gerçekleştirme, etkili ve başarılı şekilde sunma ve sonuçlarını izlemek için gerekli bilgi ve becerileri geliştirme yönündeki hedeflerimiz ;

 • Etkili ve başarılı bir eğitim gerçekleştirmenin kurumsal ve bireysel gelişimi etkileme yönündeki  önemini vurgulamak ve farkındalığı artırmak
 • Etkili ve başarılı bir eğitim gerçekleştirmenin önemli unsurlarını ve engelleyen tuzakları değerlendirmek
 • Yaşam tarzı, felsefe ve yaklaşım olarak üstün performanslı ve başarılı bir eğitim organize etmek için kişisel özellikleri, dış faktörleri ve katılımcıların tepkilerini yönetmek için önemli özellikleri,  unsurları ve taktikleri paylaşmak
 • Yapılacak canlandırma ve uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için eğitim planlama ve sunma konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.

2.Eğitimin Felsefesi

Kuruluşlar, bünyelerindeki yönetici ve çalışanların bilgi, deneyimleriyle çok değerli birikim ve know-how oluştururlar. Yönetici ve uzmanlarda zaman içinde oluşan bu bilgi ve deneyim toplamı, “kurumsal bilgi hazinesi”nin bir parçasıdır. Bu bilgi ve deneyimlerin kuruluş içinde saklanması, geliştirilmesi gerekir.

İş yaşamında biriken bu bilgi ve beceri birikimi saklanmamalı ve kişisel bir sınırda kalmamalıdır. Kurumsal olarak kazanılan bu bilgi ve deneyim, planlı ve metotlu bir çalışma sayesinde “kuruluş içi eğitimler”le etkili olarak paylaşılabilir.

Diğer yandan, kurumsal değerlerin, bazı önemli projelerin, kritik değişim ve gelişim adımlarının kuruluş içinde sunum ve toplantılarla paylaşılması gerekir. Bazen olumlu ve iyi niyetli başlayan kapsamlı geliştirme projeleri bile firma içinde yeterli ölçüde etkili bilgilendirme ve yaygınlaştırma eğitimleri yapılamadığı için aksayabilmektedir.

Katılımcıların konuyla ilgili mevcut bilgi ve beceri seviyesini bilmek ve ölçmek çok önemlidir. Çünkü, eğitim, ancak mevcut bilgi ve deneyimin üzerine yapılandığında etkili olabilir .

Bazı konularda bilgi ve becerilerin yetkin seviyeye erişmesi ve gelişmesi doğal olarak zaman alır. Bu nedenle, eğitimler katılımcının gelişimi açısından doğru belirlenmiş modüller ve aşamalardan oluşturulmalıdır. Bir önceki adımda paylaşılan ve öğrenilen temel bilginin üzerine sonraki adımda verilen daha detaylı bilgiler, doğru, kalıcı ve etkili olarak sindirilebilir.

Kurumsal bilgi ve deneyimin kuruluş içinde diğer çalışanlara planlı ve akılcı olarak iletebilmek için etkili bir eğitim planlaması ve organizasyonu gerçekleştirmek gerekir. Bu planlama, katılımcıların belirlenmesi, içerik planlama, uygulama, izleme, değerlendirme süreçlerini kapsar.

Bu amaçlar çerçevesinde firma içi eğiticiler, katılımcı gruplara bilgi ve deneyimlerini etkili, akıcı ve  uygulama ağırlıklı bir sunumla paylaşmalıdır.

Topluluk karşısında etkili sunum yapmanın incelikleri ancak eğitim ve deneyimle geliştirilir. İyi bir sunum performansının % 10'u yeteneğe, % 90'ı ise sunum tekniklerini bilme ve deneyimle pekiştirmeye bağlıdır.

Bu eğitimde eğiticilik görevi üstlenecek olan katılımcıların etkili ve başarılı eğitim organize etmek ve gerçekleştirebilmek  için gerekli ilkeler, aşamalar ve yöntemleri irdeliyoruz ve çok sayıda uygulama yaparak, eğiticilik becerilerini geliştiriyoruz. 

3. Programın İçeriği

İş başı eğitiminin önemi ve genel eğitim konuları

Kişilere göre değişen öğrenme biçimleri  -görsel, işitsel, kinestetik

Uygun öğrenme biçimine uygun işbaşı eğitim yöntemleri

İnsanın kolay öğrenme yöntemi – odaklanmayı sağlama teknikleri

Bilgi ve beceri geliştirme kavramı

Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi,

Katılımcıların mevcut bilgi ve deneyim seviyesinin belirlenmesi

Eğitimin bölümlere ayrılması

Eğitim süresinin belirlenmesi ve modüler yapıya dönüştürülmesi

Vaka ve senaryo tasarımı ve uygulama

Çalıştay, grup çalışması, tartışma tasarlama ve uygulama

Uygun “brain teaser” seçimi

Örnek olay, anı ve canlandırma, rol play tasarımı ve uygulama

Katılımcılarla bir bütün olmak – eğlenerek ve uygulayarak eğitim

Eğitim ve sunumlarda kullanılacak araçlar

Katılımcıların bilgi ve beceri gelişiminin değerlendirilmesi ve ölçülmesi

Farklı katılımcı tipleri için özel çözümler

Eğitim sonrası etkililiği ölçme ve izleme

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince etkili eğitim gerçekleştirme teknikleriyle ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Etkili eğitim gerçekleştirmeyle ilgili olarak kuruluşa özgü yaşanmış ve geçerli uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitim sürecince yapılan sunum ve eğitim uygulamaları, eğitici ve katılımcıların öneri ve yorumları  videoya kaydedilir. Eğitim sonunda ilgili video kayıtları katılımcılara sunulur.

Eğitimde firmanın sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır.

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

Eğitim süresi 2 gündür.   

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde etkili eğitim gerçekleştirme konusunda farkındalık ve ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefi kapsamında iç eğiticiler, yöneticiler, satış, tanıtım ve müşteri temsilcileri

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 12 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir. 

 • Etkili İletişimin İncelikleri Eğitimi
 • Sunum Teknikleri Eğitimi