ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : PRO7)

1. Eğitimin Hedefi

Bu eğitimde topluluk karşısında etkili ve başarılı sunum yapmanın ve sunum ortamını yönetmenin temel incelikleri konusunda bilgi ve becerileri geliştirme yönündeki hedeflerimiz ; 

 •    Etkili ve başarılı sunum yapmanın iletişim ve etkileme yönünde önemini vurgulamak ve farkındalığı
 • Etkili ve başarılı sunum yapmanın önemli unsurlarını ve engelleyen tuzakları değerlendirmek
 • Yaşam tarzı, felsefe ve yaklaşım olarak üstün performanslı ve başarılı bir sunum organize etmek için kişisel özellikleri, katılımcıların tepkilerini yönetmek için önemli özellikleri ve unsurları  paylaşmak
 • Yapılacak canlandırma ve uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamaktır.

2.Eğitimin Felsefesi

İçinde olduğumuz bilgi çağı döneminde birey, kurum ve toplumun başarısı, önemli ölçüde bilgiyi üretme ve kullanmadaki hızı ve etkililiğine bağlıdır.

Her yeni bilgi, mevcut olandan yararlanılarak üretilir ve sürekli yan konulara dallanarak yayılır. Kullanılan bilgi başkalarının kullanımına, geliştirmesine ve yaymasına açılmış demektir. Bilginin yarattığı değişime uyum sağlayabilmek için birey ve kurum olarak sürekli yeni bilgi ve beceriler geliştirmek ve bu birikimi kurumsal olarak paylaşmak gerekir.

Bu gerçekler ışığında bilgi ve beceriyi doğru, kalıcı ve etkili olarak iletmek ve paylaşmak büyük önem kazandı. Bu nedenle günümüzde eğitimlere önemli ölçüde zaman, insan ve finansal kaynak ayrılıyor.

Bilgi ve deneyimi diğer insanlara bilinçli olarak iletebilmek için planlı ve bilinçli bir sürece yani eğitime dönüştürmek gerekir. Sunum, zamanlama, içerik, akıcılık, uygulama ve izleme, değerlendirme unsurlarını kapsamalıdır. Bazen olumlu ve iyi niyetli başlayan kapsamlı geliştirme projeleri bile firma içinde yeterli ölçüde etkili bilgilendirme ve yaygınlaştırma eğitimleri yapılamadığı için aksayabilir.

Günümüzde çoğu kişi büyük ya da küçük topluluklar karşısında bilgi iletmek veya sunum yapmak durumundadır. Ancak bu kişilerin pek azı etkileyici sunum yapma konusunda doğal bir yeteneğe ya da beceriye sahiptir. Topluluk karşısında etkili sunum yapmanın incelikleri ancak eğitim ve deneyimle geliştirilir. İyi bir sunum performansının % 10'u yeteneğe, % 90'ı ise sunum tekniklerini bilme ve deneyimle pekiştirmeye bağlıdır.

İyi ve etkili konuşmanın doğuştan gelen bir özellik olduğuna inanılır. Oysa bu da bir beceridir ve öğrenilebilir. Gerçekte hepimiz, etkili eğiticilik özellikleriyle birlikte doğarız. Çünkü etkili eğitici gerçekte etkili bir “ iletişimci “ dir. Hepimiz, astımızla, üstümüzle, arkadaşımızla, eşimizle, çocuğumuzla, öğretmenimizle, babamızla iletişim halindeyiz. Tanımadığımız trafik polisi, otobüs şoförü, manav, biletçi, garson, hakem, …vb insanlarla da belirli şekillerde iletişim kurarız.

Bu eğitimde etkili sunum yapabilmek ve eğitim vermek için gerekli ilkeler, özellikler, aşamalar ve yöntemleri irdeliyoruz. Katılımcılar, yapılan çok sayıda uygulama sayesinde hangi yönlerini geliştirmeleri gerektiğini, yapılan değerlendirme ve eleştirileri dikkate alarak kendileri belirliyor. 

Bu eğitimin hedefi, katılımcıların topluluk karşısında etkili ve başarılı sunum yapabilmek için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerine yönelik gerekli bilgi, teknik ve yöntemleri paylaşmaktır.

3. Programın İçeriği

     Bilgi, öğrenme ve eğitim

     Eğitim için temel şartlar

     Nasıl öğreniyoruz ?

     İletişimin yasaları

     Tek yönlü ve iki yönlü iletişim

     Eğitimde iletişim kazaları

     Etkili dinleme /Etkili konuşma

     Beden dili

     Katılımcılarla bir bütün olmak – eğlenerek ve uygulayarak eğitim

     Eğitim ve sunuşlarda kullanılacak araçlar

     Farklı katılımcı tipleri için çözümler

     Sunum sonrası etkililiği ölçme ve izleme

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince etkili sunum teknikleriyle ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde etkili sunum teknikleri konusunda iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Etkili sunum teknikleriyle ilgili olarak kuruluşa özgü yaşanmış ve geçerli uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitim sürecince yapılan sunum ve eğitim uygulamaları, eğitici ve katılımcıların öneri ve yorumları  videoya kaydedilir. Eğitim sonunda ilgili video kayıtları katılımcılara sunulur.

Eğitimde firmanın sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır.

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

Eğitim süresi 2 gündür.   

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde etkili sunum teknikleri konusunda farkındalık ve ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefi kapsamında yöneticiler, her seviyede çalışan personel

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 12 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir. 

 • Eğitici Eğitimi
 • Etkili İletişimin İncelikleri Eğitimi