ETKİLİ EKİP ÇALIŞMASI - EKİP LİDERLİĞİ EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : PRO6)

1. Eğitimin Hedefi

Bu eğitimde etkili ve başarılı ekip çalışması oluşturmak ve ekibi başarıyla yönetmenin temel incelikleri konusunda bilgi ve becerileri geliştirme yönündeki hedeflerimiz ; 

 •    Ekip çalışması ortamı sağlama ve ekip yönetmenin önemini vurgulamak ve farkındalığı artırmak
 • Ekip çalışmasının verimli ve etkili olmasını tetikleyen unsurları ve engelleyen tuzakları değerlendirmek
 • Yaşam tarzı, felsefe ve yaklaşım olarak ekip oluşturma, üstün performanslı ekip olma ve ekip yönetiminde başarılı olabilmek için önemli özellikleri ve unsurları  paylaşmak
 • Yapılacak canlandırma ve uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için ekip çalışması ve ekip yönetimi konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.

2.Eğitimin Felsefesi

Günümüzde iş yaşamı gittikçe daha karmaşıklaşıyor ve zorlu hale geliyor. Herşeyin hızla değiştiği ve devindiği bir ortamda insan faktörünün belirleyiciliği sektör ne olursa olsun, kesin bir gerçek olarak ortaya çıkıyor.

Kuruluş yönetiminde ve iş yaşamında çalışanların katılımcı olması büyük önem taşıyor. Katılım; kurumsal yapıda vizyon, politika ve strateji, hedeflerin belirlenmesi, alınan kararlar, problem çözme, iyileştirme çalışmaları gibi alanları kapsıyor. Bu alanlarda çalışanların fikir, düşünce ve önerileri alınıyor, gerekli yetki ve sorumlulukların verilmesiyle problem çözme ve iyileştirme kararlarını çalışanlar alıyor, uyguluyor ve gelişmeleri izliyor.

Günümüz insanı daha bilgili, sorgulayıcı, demokrat ve yetenekli. Dolayısıyla çalışanların sadece tanımlanan işi rutin olarak yapan çemberin dışına çıkarmak, içinde bulunduğu ortamı ve koşulları değiştiren, geliştiren, iyileştiren yönünü geliştirmek gerekiyor. Kuruluşlar bu gizli gücü etkili olarak devreye sokabildiklerinde ve tüm süreçlere ortak edebildiklerinde daha hızlı, daha verimli, daha ekonomik, daha kaliteli iş sonuçlarına ulaşıyorlar. Çalışanlar, katılım sağlamaları ve yetkinliklerini geliştirmeleri sayesinde kuruluşlarına daha yüksek aidiyetle bağlı, ekip ruhuna yatkın, daha mutlu, daha motive bir ekip oluşturuyor.  

Bu çalışmalarda katılımın sağlanması ancak, yönetimin inancı ve desteklemesiyle başarılabiliyor. Ekip çalışmasının disiplinli, etkili ve başarılı olması için belirli yöntemler, kuralların akılcı şekilde uygulanması ve yönetilmesi gerekiyor. 

Çalışma ortamında yaşanan problemin çözümünü en ekili olarak belirleyecek olanlar, bu problemi doğrudan yaşayanlardır. Dolayısıyla, çalışanları bir ekip ortamında problem çözme, verimlilik artırma, hataları azaltma, kaliteyi geliştirme gibi konularda ortak bir çalışmaya yöneltmek ve çok başarılı sonuçlar elde etmek mümkündür. Diğer önemli konu ise, ekip çalışmasının ortak anlayış, yaşam felsefesi ve yaklaşım olarak benimsenmesi ve yaygınlaşmasıdır. Doğal olarak mevcut yapıya bağlı olarak kimi zaman önemli ölçüde bireysel ve kurumsal değişim gerektirebilir.

Bu eğitimin hedefi, kuruluşlarda ekip çalışmasının etkili e başarılı olarak oluşturulması, geliştirilmesi ve yönetimi için gerekli bilgi, teknik ve yöntemleri paylaşmaktır.

3. Programın İçeriği

- Birey olabilmek

- Profesyonel olabilmek

- Birey ve ekip – Ekip olabilmek

- Kurum kültürü ve organizasyon yapısı yönüyle ekipler

- Yüksek performanslı ekip olabilmek

- Grup dinamiği

- Ekip çalışması bileşenleri

- Ekip çalışmasının adımları

- Ekip oluşturma ve roller

- Ekip liderliği ve ekip yönetimi

- Ekip çalışmasının önündeki güçlükler ve çözüm yolları

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince etkili ekip çalışmasıyla ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde etkili ekip çalışması konusunda iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Etkili ekip çalışmasıyla ilgili olarak kuruluşa özgü yaşanmış uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemleri eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitimde firmanın sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır.

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

Eğitim süresi 2 gündür.   

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde etkili ekip çalışması konusunda farkındalık ve ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefi kapsamında yöneticiler, her seviyede çalışan personel

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 16 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir. 

 • Etkili Liderlik ve Koçluk Becerileri Eğitimi
 • Profesyonel Yaşamın İncelikleri Eğitimi
 • Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
 • Kalite Çemberi Eğitimi