TOPLANTI YÖNETİMİ EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : PRO5)

1. Eğitimin Hedefi

Toplantı, kurumsal yaşamda işlerin ve faaliyetlerin paylaşıldığı, karar alındığı, değerlendirildiği ve görüşüldüğü en önemli iletişim ortamı ve yönetim aracıdır.

Bu eğitimde, toplantıları verimli ve etkili olarak yönetmenin temel incelikleri konusunda bilgi ve becerileri geliştirme yönündeki hedeflerimiz ; 

 •    Toplantıların etkili şekilde yönetmenin önemini vurgulamak ve farkındalığı artırmak
 • Toplantıların verimli ve etkili olmasını tetikleyen unsurları ve engelleyen tuzakları değerlendirmek
 • Yaşam tarzı, felsefe ve yaklaşım olarak toplantı düzenleme ve yönetiminde başarılı olabilmek için önemli özellikleri ve unsurları  paylaşmak
 • Yapılacak canlandırma ve uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için etkili ve verimli toplantı yönetimi konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.

2.Eğitimin Felsefesi

Organizasyonun büyüklüğü, sektörü ve görev ve rol dağılımı ne olursa olsun, her gün her kademede önemli veya önemsiz yüzlerce karar alınıyor. Toplantılar, telefon görüşmeleri, ayaküstü görüşmeler,  e-posta göndermeler ve almalar, iç ve dış yazışmalar, tele-konferanslar... Bunların hepsi bir iletişim ilişkisi, ortamı ve hepsinin kendine göre kuralları ve yöntemi var.

Bu ortamların hepsinde de sayısız iletişim kazaları yaşanıyor; insanlar birbirini iyi dinlemiyor, mesajlar açık, anlaşılır ve bilgi odaklı iletilmiyor, e posta’lar okunmuyor, yanıtlanmıyor, telefonda ses duyulmuyor, telesekreter çıkıyor... vb.

Ya toplantılar... Duyurusu yapılmıyor, gündemi belirsiz, ilgisiz insanlar katılıyor, ilgili insanlar katılmıyor, geç başlıyor, geç geliniyor, konuşmalar uzuyor, gündem sapıyor, karar alınamıyor, insanlar sıkılıyor, tartışma çıkıyor, zaman geçiyor, zaman geçiyor... 

Bu eğitimin hedefi, toplantıların planlı, verimli, disiplinli ve etkili şekilde organize edilmesi ve gerçekleştirilmesiyle ilgili kural ve yöntemleri paylaşmaktır.

3. Programın İçeriği

İletişimin yasaları

Toplantı yapma kararı

Verimli toplantının bileşenleri

Toplantı planlama

Toplantılarda davranış tipleri ve çatışma yönetimi

Karar alma ve uzlaşma

Zaman ve motivasyon yönetimi

Ekipman ve araç kullanımı

Toplantı verimi ölçümü

Alışkanlıkları nasıl değiştirebiliriz ?

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince etkili toplantı yönetimiyle ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde etkili toplantı yönetimi konusunda iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Etkili toplantı yönetimiyle ilgili olarak kuruluşa özgü yaşanmış uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitimde firmanın sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır.

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

Eğitim süresi 1 gündür.   

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde etkili toplantı yönetimi kavramı, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefi kapsamında yöneticiler, her seviyede çalışan personel

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 16 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir. 

 • Etkili Liderlik ve Koçluk Becerileri Eğitimi
 • Profesyonel Yaşamın İncelikleri Eğitimi