STRES YÖNETİMİ EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : PRO4)

1. Eğitimin Hedefi

Bu eğitimde iş yaşamı ve sosyal yaşamda sürekli yüz yüze olduğumuz stresin nedeni, stresin etkileri ve stresin olumsuz etkileriyle mücadele etmenin temel incelikleri” konusunda bilgi ve becerilerini geliştirme yönündeki hedeflerimiz ; 

 • Stresin oluşumu, oluşum nedenleri ve etkileriyle ilgili bilgileri iletmek
 • Günlük yaşamda ve iş yaşamında sıklıkla iç içe yaşadığımız stresin olumsuz etkilerini değerlendirmek  
 • Stresin oluşumu ve olumsuz etkileriyle müadele edebilmek için gerekli yaşam tarzı, felsefe, yaklaşım, teknikler ve unsurları  paylaşmak
 • Yapılacak canlandırma ve uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için birlikte stres yönetimi konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.

2.Eğitimin Felsefesi

Stres, bedensel ve psikolojik olarak bizi zorlayan riskler ve tehditler karşısında yeni bir uyum çabasına girmemizdir. Yaşamın içinde sıklıkla bu durumla karşılaşırız. Öğrencinin sınav öncesi hissettikleri, teklifi zamanında yetiştirmek için yaşanan telaşın yarattığı gerginlik, eşi hasta olan birinin yaşadığı gerilim, bir atletin yarışı kazanıp kazanamama korkusu, doğal stres kaynağıdır.

Stres yaratan faktörler çok farklıdır, ancak stres oluşumuyla insan organizması ve hücrelerde oluşturduğu bio-kimyasal değişiklikler hep aynıdır. Aşırı çalışmak, insanı aşırı stres ortamı içine sokar.

Aynı şekilde amaçsız olmak ve stres yaratan hiçbir uyarıcının bulunmaması da insanı bir boşluk duygusuna iter. Bu nedenle stresten uzak kalmaya değil, onunla birlikte ancak daha az etkilenerek yaşamayı öğrenmek gerekir. Önemli olan, insanın yaşadığı koşullar değil, o koşullara bakış açısıdır. Bu da öğrenilebilecek bir şeydir

Stres zihinsel, sosyal, ve fiziksel belirtiler içerir. Bu belirtiler, bitkinlik iştahsızlık, baş ağrısı, ağlama, uykusuzluk ve fazla uyumadır. Bütün bu belirtiler, iş yaşamı ve sosyal yaşamımızı, performansımızı ve hedeflerimize ulaşmamızı olumsuz etkiler, yaşam kalitemizi düşürür, mutsuz eder.

Herkes için stres kaynakları farklılık ve çeşitlilik gösterir. Dolayısıyla, genel kavramlar aynı olsa bile, etkileme seviyesi ve mücadele teknikleri kişisel olarak farklılıklar gösterebilir.

Stresin beslendiği kaynağı fark ettikten sonra “kontrol edilebilir” ve “kontrol edilemez” olanları belirlemek gerekir. Hemen ardından “kontrol edilebilir” olanları ortadan kaldırmak için girişimde bulunmak önemlidir.

Dolayısıyla, stres hayatın olmazsa olmazlarından ve sağlıklı olan yaklaşım stresi yok sayıp onu görmezden gelmek yerine, onu mümkün olduğunca kontrol edip olumlu bir enerjiye çevirmektir.

Bu eğitimin hedefi, stres yönetimi konusunda bilimsel yöntemler, kurallar ve tekniklerin kullanılması sayesinde stresi kontrol altına alma tekniklerini tanıtmak ve kullanımını çeşitli örnek vaka ve uygulamalarla pekiştirmektir.

3. Programın İçeriği

1.Yaşamımızda stresin yeri ve önemi

   Stres nedir? Nasıl algılanabilir? Yaşamımızda stresin nedenleri  

   Stres dışarıya nasıl yansır? Stresin belirtileri    

   Stres yaratan faktörler

   Olumlu ve olumsuz stres kavramı

   Stresin olumlu ve olumsuz etkileri

   Kurumsal stres kaynakları

  2.Kişilik ve strese yatkınlık ve mücadele yapısı

     Kişilik yapımız ve stres algımız

     Strese duyarlı olmak – duygu kontrolü

     Davranışlar ve davranış kontrolü             

 3.Stresle Mücadele                                                                      

     Kişilik özelliklerine rağmen değişim sağlamak için öneriler

     Kişisel stres yönetimi

     Problem çözme yaklaşımı

4.Uygulamalar

    Stres testi

    Grup çalışması : Stres yönetimi için çözümler

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince stres yönetimiyle ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde stres yönetimi konusunda iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Stres yönetimiyle ilgili olarak yaşanmış ve geçerli uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitimde firmanın sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır. l

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

Eğitim süresi 1 gündür.  

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde stres yönetimi konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefi kapsamında yöneticiler, her seviyede çalışan personel

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 16 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir.

 • Etkili Liderlik ve Koçluk Becerileri Eğitimi
 • Profesyonel Yaşamın İncelikleri Eğitimi