PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : PRO3)

1. Eğitimin Hedefi

Bu eğitimde iş yaşamı ve sosyal yaşamda karşılaşılan problemleri etkili ve zamanında çözmenin teknikleri ve temel incelikleri” konusunda bilgi ve becerileri geliştirme yönündeki hedeflerimiz ; 

 • Problem çözme tekniklerinin kullanımı ve uygulanmasıyla ilgili bilgileri iletmek
 • Günlük yaşamda ve iş yaşamında karşılaşılan problemlere yönelik risk ve önceliklendirme yaklaşımını güçlendirmek
 • Etkili ve hızlı problem çözücü olabilmek için gerekli yaşam tarzı, felsefe, yaklaşım, teknikler ve unsurları  paylaşmak
 • Yapılacak canlandırma ve uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için birlikte problem çözme konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.

2.Eğitimin Felsefesi

Her birey ve kuruluş gittikçe karmaşıklaşan ve zorlu hale gelen yaşamda her gün çeşitli boyutta problemle karşı karşıya kalıyor. Problemlerin bir bölümünü hızla ve kolaylıkla çözümlüyor. Bir bölümü ise erteleniyor, vazgeçiliyor, üşeniliyor. Problemlerle birlikte içi içe yaşanıyor.

Günümüzün en önemli yaşamda kalma ve başarılı olma yeteneklerinden biri, problemlere hızlı, kalıcı ve etkili çözüm üretmek ve çözme becerileridir. Dolayısıyla problemlerinizi ne kadar erken tanıyıp belirler ve çözüme ulaştırırsanız, o kadar güçlü ve başarılı olursunuz.

Kuruluş yönetiminde ve iş yaşamında çalışanların katılımcı olması büyük önem taşıyor. Katılım; kurumsal yapıda vizyon, politika ve strateji, hedeflerin belirlenmesi, alınan kararlar, problem çözme, iyileştirme çalışmaları gibi alanları kapsıyor. Bu alanlarda çalışanların fikir, düşünce ve önerileri alınıyor, gerekli yetki ve sorumlulukların verilmesiyle problem çözme ve iyileştirme kararlarını çalışanlar alıyor, uyguluyor ve gelişmeleri izliyor.

Günümüz insanı daha bilgili, sorgulayıcı, demokrat ve yetenekli. Dolayısıyla sadece tanımlanan işi rutin olarak yapan değil, içinde bulunduğu ortamı ve koşulları değiştiren, geliştiren, iyileştiren yönünü geliştirmek gerekiyor. Kuruluşlar bu gizli gücü etkili olarak devreye sokabildiklerinde ve tüm süreçlere ortak edebildiklerinde daha hızlı, daha verimli, daha ekonomik, daha kaliteli iş sonuçlarına ulaşıyorlar. Çalışanlar, katılım sağlamaları ve yetkinliklerini geliştirmeleri sayesinde kuruluşlarına daha yüksek aidiyetle bağlı, ekip ruhuna yatkın, daha mutlu, daha motive bir ekip oluşturuyor.   

Sonuç olarak, problem çözme konusunda bilimsel yöntemler, kurallar ve tekniklerin kullanılması sayesinde problemler hızlı, yaratıcı, yenilikçi ve etkili olarak çözülebiliyor.

Bu eğitimin hedefi, problem çözme tekniklerini tanıtmak ve kullanımını çeşitli örnek vaka ve uygulamalarla pekiştirmektir.

3. Programın İçeriği

 • Temel kavramlar : Problem, sorun, risk, hata, yaratıcılık, olasılık…vb.
 • Problem çözme aşamaları
 • Yaratıcı ve özgün yaklaşım
 • Risk analizi
 • Problemin etki ve sonuçlarının analizi
 • Problem çözme teknikleri
 • Akış şeması
 • Beyin fırtınası
 • Neden – sonuç analizi
 • Veri toplama
 • Pareto Analizi
 • Gruplandırma /Diyagramlar
 • Önceliklendirme matriksi
 • Fayda maliyet analizi
 • Problem çözümleme örnekleri ve vakalar

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince etkili ve hızlı problem çözümüyle ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde etkili problem çözümü konusunda iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Etkili problem çözümüyle ilgili olarak kuruluşa özgü yaşanmış ve geçerli uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitimde firmanın sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır. l

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

Eğitim süresi 2 gündür.   

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde problem çözme bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefi kapsamında yöneticiler, her seviyede çalışan personel

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 16 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir. 

 • Etkili Liderlik ve Koçluk Becerileri Eğitimi
 • Yöneticiler İçin Zihinsel Becerileri Geliştirme Tteknikleri Eğitimi
 • Profesyonel Yaşamın İncelikleri Eğitimi
 • Etkili Ekip Çalışması ve Ekip Liderliği
 • Kalite Çemberi Eğitimi
 • Hoş Sohbet : Yaşamsal İki Yetenek - Problem Çözme ve Yaratıcılık