ETKİLİ ZAMAN YÖNETİMİ EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : PRO2)

1. Eğitimin Hedefi

Bu eğitimde iş yaşamı ve sosyal yaşamda zamanı etkili olarak yönetmenin temel incelikleri” konusunda bilgi ve becerilerini geliştirme yönündeki hedeflerimiz ; 

 • Zaman kavramını değerlendirmek ve tartışmak
 • Günlük yaşamda ve iş yaşamında zaman tuzaklarını değerlendirmek
 • Yaşam tarzı, felsefe ve yaklaşım olarak zaman yönetiminde başarılı olabilmek için önemli özellikleri ve unsurları  paylaşmak
 • Yapılacak canlandırma ve uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak,
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için zaman yönetimi konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.

2.Eğitimin Felsefesi

En değerli kaynağımız “zaman”’dır. Çünkü o yaşamımızı belirliyor. Algılanabilir tanımlı dilimler içinde geri gelmemecesine geçip gidiyor.

Zamanı çeşitli şekillerde kullanırız. Çalışırız, dinleniriz, eğleniriz, ciddi ve önemli işlerle uğraşırız, sıradan ve boş işlerle uğraşırız. Amaçlarımız farklıdır farkında olmasak da. Kimi zaman sahip olduklarımızı korumak için zaman harcarız. Kimi zaman da yeni bir şey geliştirmek için.

Gittikçe karmaşıklaşan yapılar, süreçler ve ilişkiler ağı içinde “zamanı etkili olarak yönetmek” yaşamsal derecede önemli bir özellik. Zamanı etkili olarak yönetebilen kişiler, başarılı ve iyi bir hayat yaşarlar. Peki ama zamanı nasıl yöneteceğiz? Bu konuda sihirli bir formül var. Duyulduğunda çok basit ve sıradan gelebilir; “

Öncelikleri belirleyin, sonra bu doğrultuda organize olarak harekete geçin”

Sadece planlanan faaliyetlerin katı ve tek yönlü bir bakış açısıyla gerçekleştirilmesine odaklanmak, bazı önemli faaliyetlerin ıskalanmasına neden olabilir. Bu durum, yeni bir eğilimi ve kavramı güçlendiriyor.

Önemli olan zamanı değil, kendimizi yönetebilmektir.”

Dolayısıyla, odak noktası “zaman” değil, ilişkileri koruyup geliştirmek ve hedeflenen sonuçlara erişmeyi hedeflemektir.

Bu eğitimin hedefi, kuruluş bünyesinde zaman yönetimi konusunda ortak anlayış, dil ve yaklaşım oluşturmaktır. Bu eğitimde, zaman yönetimi kavramını uygulama odaklı yapısıyla ilginç olaylar, örneklemeler ve benzetmelerle birlikte irdeliyoruz.

3. Programın İçeriği

 • Hız ve Zaman kavramı, zaman saygısı ve zaman kültürü
 • Zaman öğüten tuzaklar
 • Telefon, bilgisayar, muhabbet, toplantılar, formaliteler, trafik vb
 • Planlama ve önceliklendirme; Önemli işler, Acil işler
 • Planlama araçları
 • Düzenli ve tertipli olmak
 • Bilgiyi yöneten zamanı da yönetir
 • Hedeflere göre zaman ve yaşam yönetimi

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince zaman yönetimiyle ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde zaman yönetimi konusunda iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Zaman yönetimiyle ilgili olarak kuruluşa özgü yaşanmış ve geçerli uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitimde firmanın sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır. l

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

Eğitim süresi 1 gündür.   

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde zaman yönetimi kavramı, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefi kapsamında yöneticiler, her seviyede çalışan personel

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 16 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir. 

 • Etkili Liderlik ve Koçluk Becerileri Eğitimi
 • Stratejik ve Yaratıcı düşünme ve karar alma
 • Stres Yönetimi Eğitimi