PROFESYONEL YAŞAMIN İNCELİKLERİ EĞİTİMLERİ

(Eğitim kodu : PRO1)

1. Eğitimin Hedefi

İş yaşamında çok sayıda özelliği ve yetkinliği akılcı, dengeli, zamanında ve ustaca kullanmak iş performansını doğrudan etkiliyor. Bir kuruluşta çalışanların ve yöneticilerin iş yaşamıyla ilgili bu beceri alanlarındaki yetkinliklerinin üst seviyede olması, bireysel başarı ve kurumsal başarıyı önemli ölçüde artırıyor.

Bu eğitimde katılımcıların “profesyonel yaşamın çağdaş, evrensel ve kabul gören temel incelikleri” konusunda bilgi ve becerilerini geliştirme yönündeki hedeflerimiz ;

 • Çağdaş iş yaşamı ilkeleri doğrultusunda etkili, üretken, yaratıcı, katılımcı ve takım çalışmasına yatkın profesyonel çalışanlar olma yolunda becerileri geliştirmek
 • Profesyonel çalışma ilkelerini aktarmak
 • Sektöre ve organizasyon yapısına bağlı olarak her görevin önemi, değeri ve yarattığı etkileri değerlendirmek
 • Çalışanların çalışma alışkanlıklarını ve yaklaşımlarını doğru ve olumlu yönde etkilemek
 • Sektörel konular, planlı ve sistematik çalışma, müşteri odaklılık ve müşterilerle iletişim, kuruluş içinde iletişim, problem çözme, katılım, yaratıcılık, takım çalışması vb konularında örnekler ve uygulamalarla bilgi paylaşmak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için ortak bir atmosfer yaratmaktır.

2.Eğitimin Felsefesi

Günümüzde iş yaşamı gittikçe daha karmaşıklaşıyor ve zorlu hale geliyor. Herşeyin hızla değiştiği ve devindiği bir ortamda insan faktörünün belirleyiciliği her sektörde kesin bir gerçek olarak ortaya çıkıyor.

Kuruluş yönetiminde ve iş yaşamında çalışanların katılımcı olması büyük önem taşıyor. Katılım; kurumsal yapıda vizyon, politika ve strateji, hedeflerin belirlenmesi, alınan kararlar, problem çözme, iyileştirme çalışmaları gibi alanları kapsıyor. Bu alanlarda çalışanların fikir, düşünce ve önerileri alınıyor, gerekli yetki ve sorumlulukların verilmesiyle problem çözme ve iyileştirme kararlarını çalışanlar alıyor, uyguluyor ve gelişmeleri izliyor.

Günümüz insanı daha bilgili, sorgulayıcı, demokrat ve yetenekli. Dolayısıyla sadece tanımlanan işi rutin olarak yapan değil, içinde bulunduğu ortamı ve koşulları değiştiren, geliştiren, iyileştiren yönünü geliştirmek gerekiyor. Kuruluşlar bu gizli gücü etkili olarak devreye sokabildiklerinde ve tüm süreçlere ortak edebildiklerinde daha hızlı, daha verimli, daha ekonomik, daha kaliteli iş sonuçlarına ulaşıyorlar. Çalışanlar, katılım sağlamaları ve yetkinliklerini geliştirmeleri sayesinde kuruluşlarına daha yüksek aidiyetle bağlı, ekip ruhuna yatkın, daha mutlu, daha motive bir ekip oluşturuyor.   

Bu eğitimde, kuruluşta çalışanları profesyonel çalışma ilkeleriyle tanıştırıyoruz, bu yönde farkındalıklarını güçlendiriyoruz. İlgili bilgiler, hedefler, temel değerler tüm çalışanlarla paylaşılıyor. Planlı ve sistematik çalışma, yöneticilerle etkili iletişim, müşterilerle iletişimin önemi, takım çalışması, problem çözme, yaratıcılık, ..vb konularda uygulama odaklı yöntemler oluşturulmalıdır.

Bu eğitimin hedefi, kuruluşlarda çalışanlarla ortak çalışma anlayışı ve yaklaşımı oluşturmak üzere temel çalışma ilkeleri ve temel değerleri yararlı ve etkili bir çalışan olma yönünde unsurlarla birlikte paylaşılması ve ortak bir ruh ve atmosfer yaratılmasıdır.

3. Programın İçeriği

- Profesyonellik nedir?

- Profesyonel çalışma ilkeleri nelerdir?

- Planlı ve sistematik çalışma nasıl gerçekleştirilir?

- İş yaşamında etkili iletişimin önemi nedir?

- Yöneticilerle ve diğer çalışanlarla iletişimin incelikleri nelerdir?

- Müşterilerle iletişimin önemi nedir?

- Problem çözme ve yaratıcılık becerilerini nasıl etkili olarak kullanabiliriz?

- İş ahlakı ve iş disiplininin önemi nedir?

- Katılım ve ekip çalışmasının önemi nedir?

- Kuruluşa özgü temel bilgiler ve iyileştirme alanları, yürütülen projeler

- Öneri ve görüşler

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Kuruluşa özgü yaşanmış ve uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitimde kuruluşun sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır.

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

Eğitim içeriği, kuruluş bünyesinde 20 kişilik gruplara, 1/2 günlük sunumlar halinde sunulur.

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde yaygınlaştırma hedefi kapsamında yöneticiler, her seviyede çalışan personel

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 20 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir.

 • Etkili Zaman Yönetimi Eğitimi
 • Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
 • Stres Yönetimi Eğitimi
 • Etkili İletişimin İncelikleri Eğitimi