YÖNETİCİLER İÇİN ZİHİSEL BECERİLERİN ÖNEMİ VE GELİŞTİRME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : YNT4)

1. Eğitimin Hedefi

       Her seviyedeki yönetici, hızlı ve doğru karar almak, karşılaştığı problemleri etkili olarak çözmek, riskleri ve fırsatları dikkate alarak taktik ve stratejileri belirlemek, verileri analiz ederek karar almak gibi çok sayıda kritik görevler üstlenir. Bu faaliyetlerin tamamında yöneticiler, zihinsel becerilerini kullanmak durumundadır. Dolayısıyla, yöneticinin zihinsel becerilerini kullanma seviyesi, yönetim performansını da belirler. Zihinsel beceriler, belirli teknikler ve yaklaşımlarla büyük oranda geliştirilebilir.

        Bu eğitimde yöneticilerin iş başarısı ve performansını zihinsel beceriler yönüyle etkileyen hafıza, dikkat, odaklanma, zeka, analiz, sentez, problem çözme ve hız artırma konusunda bilgi ve becerilerini geliştirme yönündeki hedeflerimiz ; 

 • Zihinsel dünyamızın inceliklerini ve yapısını ve nasıl çalıştığını paylaşmak
 • Belirlemek
 • Hafıza, dikkat, odaklanma, zeka, karar alma ve hız artırma yönünde becerilerin artırılmasına yönelik yöntemleri paylaşmak
 • Örnek uygulamalar, canlandırmalar ve grup çalışmalarıyla bu konudaki yöntemlerin tanınması ve uygulanmasını sağlamak
 • Yapılacak uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak
 • Katılımcıların eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunmaktır. 

   2. Eğitimin Felsefesi

Gittikçe hızlanan ve karmaşıklaşan iş dünyasında yöneticilerin üzerindeki iş baskısı da artıyor. Yöneticiler iş yaşamının dinamik ortamında “sürekli ve yoğun bilgi ve uyaran yağmuru” altında yüksek performans sağlamak, hız, kalite, mükemmellik, rekabet, verimlilik kriterleri arasında “denge oluşturmak ve dengeyi korumak” zorunda kalıyor.

Bu zorunluluk nedeniyle hızlı ve etkili olmak için odaklanmak, hızlı algılamak, doğru karar vermek ve zihinsel (bilişsel) becerileri üst seviyede kullanmak gerekli (dikkat, konsantrasyon, işleme hızı, hafıza, mantık ve akıl yürütme, görsel ve işitsel işleme, planlama ve organizasyon vb.).

Beynimizi bir kas gibi çalıştırılabiliriz, beyin fonksiyonlarımızı, bilişsel becerilerimizi her yaşta ve ortamda doğru tekniklerden yararlanarak geliştirilebiliriz. Bu sayede iş yaşamı ve sosyal yaşamımızda gerekli becerileri dengeli kullanarak daha başarılı ve etkili olabiliriz.  

Bu eğitimde, zihinsel becerilerle ilgili temel kavramlarını ele alıyoruz, bu becerileri geliştirme teknikleri ve yöntemlerini çok sayıda örnek ile açıklıyoruz. Bu konuda kişisel gelişim sağlayarak iş yaşamı ve sosyal yaşamda performansın gelişimini ve sürekliliğini yönlendiriyoruz.     

3. Eğitim İçeriği

 • İş yaşamında bilişsel becerilerin önemi nedir?
 • Yönetici için kritik beceriler nelerdir? Karar alma, problem çözme, iletişim ve planlama
 • Beyin nasıl işler ve nasıl öğrenir? Zihinsel beceriler nelerdir?
 • Nasıl öğreniyoruz?
 • Görevimiz, çalışma becerilerimiz ve zihinsel becerilerimiz arasındaki ilişki nedir?
 • Kişisel özelliklerimiz ve zihinsel becerilerimiz arasındaki ilişki nedir?
 • Dikkat nedir? Stratejik dikkat nedir? Dikkat testi
 • Dikkat bölünmesi- çalışma/dinlenme dengesi
 • Dikkati geliştirme teknikleri
 • Hafıza nedir? Hafıza testi
 • Hafızayı geliştirmek için teknikler ve egzersizler
 • Konsantrasyon nedir? Geliştirme teknikleri
 • Zeka nedir? İşitsel zeka, görsel zeka, matematiksel zeka
 • Zihinsel becerileri geliştirme teknikleri
 • Çeşitli uygulamalar ve egzersizler

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Zihinsel becerilerin iş yaşamı ve sosyal yaşamda uygulanmasıyla ilgili örnek uygulamalar, egzersizler, teknikler ve yöntemler, eğlenceli bir ortamda bireysel ve ekip çalışmalarıyla gerçekleştirilir.  

Eğitimin kuruluş içi düzenlenmesi durumunda, kuruluşun sektörü ve yöneticilerin zihinsel becerileri kullanma ortamına uygun özel vaka ve senaryo oluşturulur.

 • Teorik ve teknik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

1 günlük bir program olarak tasarlanmıştır.

6. Katılımcılar

Her düzeyde yönetici ve yönetici adayı

Eğitim verimi ve etkililiği için en fazla 16 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir.

 • Etkili Liderlik ve Koçluk Becerileri Eğitimi
 • Stratejik ve Yaratıcı düşünme ve karar alma
 • Problem Çözme Teknikleri Eğitimi