STRATEJİK VE YARATICI DÜŞÜNME, KARAR VERME BECERİLERİ EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : YNT3)

1.Eğitimin Hedefi  

Etkili yönetici ve liderlerin en önemli niteliklerden biri, stratejik ve yaratıcı düşünme ve karar alma becerileridir. Eğer bu becerilere sahipseniz, aşağıdaki konularda üstün seviyede performans gösterirsiniz;

 • Farklı durumlarda hızlı ve etkili olarak stratejik şekilde düşünebilirseniz
 • Stratejik hedefleri ustaca belirlersiniz
 • Gerekli kararları zamanında ve etkili olarak alırsınız
 • Gelişmeleri kapsamlı ve doğru şekilde yorumlarsınız
 • Yaratıcı çözümler belirlersiniz
 • Kuruluşun rekabet avantajlarından etkili şekilde yararlanırsınız
 • Kişisel hedeflerinize doğru emin adımlarla ilerlersiniz.

Bu eğitimde katılımcıların “stratejik ve yaratıcı düşünme ve karar alma” konusunda bilgi ve becerilerini geliştirme yönündeki hedeflerimiz ;

 • Kurumsal yönetimle ilgili strateji, hedef, stratejik planlama alanlarında kavramları paylaşmak
 • İç ve dış faktörler, rekabet, sosyal ve ekonomik gelişmeler gibi unsurları dikkate alarak strateji geliştirme yöntemlerini aktarmak
 • Yaratıcı düşünme ve karar alma süreçlerini ve bu konudaki yöntem ve teknikleri paylaşmak
 • Örnek uygulamalar, canlandırmalar ve grup çalışmalarıyla bu konudaki yöntemlerin tanınması ve uygulanmasını sağlamak
 • Yapılacak uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak
 •  Katılımcıların eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları   

2.Eğitimin Felsefesi 

Stratejik düşünme, geleceği bugünden görüp, gerekli adımları şimdiden atmaktır. İş yaşamınız, kişisel ve sosyal yaşamınız, sürekli değişen koşullarla evrilir, değişir. Bazen anlık, radikal ve hızlı değişimler, bazen de yavaş gelişen, farkedilmesi zor değişimlerle karşı karşıya kalırsınız.

Kuruluşlar, geçmiş, bugün ve gelecek arasında akılcı, anlamlı ve detaylı bir yol haritası çizmek durumundadır. Kuruluşlardaki kilit yöneticiler bu yolu akılcı ve kapsamlı olarak belirlemek  durumundadır. Bu becerilere sahip yöneticiler, kuruluşlarının geleceğini belirleyen değerleri ve hedefleri tanımlar, yaratıcı ve kışkırtıcı fırsatların bulunup geliştirilmesini sağlar.

   Günümüzde hızlı değişen koşullar nedeniyle stratejik düşünmek, doğru kararları vermek, tehdit ve fırsatları ustaca belirlemek, hedefleri ustaca belirleyerek hedefe ulaşmak için izlenecek yol ve uygulama yöntemleri akılcı şekilde ve titizlikle belirlemek gerekiyor.

Bu eğitimde, stratejik ve yaratıcı düşünme ve karar alma kapsamında temel kavramları, teknikleri, yaklaşım ve yöntemleri çok sayıda örnek ile açıklıyoruz ve stratejik ve yaratıcı düşünme ve karar alma tekniklerini genel çerçevesiyle ve çok sayıda örneklerle tanıtıyoruz ve paylaşıyoruz.   

3. Eğitim içeriği

                I.Strateji nedir ?

 • Temel kavramlar : Strateji, taktik, yaratıcılıkvb
 • Stratejik düşünme düzeyi ve tarzı
 • Kısa ve uzun vadeli düşünme
 • Değişim ihtiyacı ve algılama
 • Misyon ve vizyon oluşturma
 • Stratejik fikir üretme kaynakları
 • Kurumsal inanç sitemi
 • Dönemsel değerlendirmeler

II. Stratejik düşünme ve strateji geliştirme

 • Strateji geliştirme yaklaşımları
 • Klasik düşünme kalıplarının kırılması
 • SWOT yaklaşımı ve performans kriterleri
 • Performans açıklığı ve Porter stratejisi
 • Pozisyon yaklaşımı
 • Temel yetkinlik yaklaşımı
 • Senaryo yaklaşımı
 • Oyun yaklaşımı
 • Yaşam eğrisi yaklaşımı
 • Birey ve takım stratejisi
 • Strateji geliştirme modelleri

a. Çevresel duyarlılık temelli modelleme

b. Değer üretimi temelli modelleme

c. Konu temelli modelleme

III.  Strateji Uygulama

 • Söylem, eylem, süreç ve sonuç ilişkisi
 • Yöneten ve yönetilenlerin bakış açıları ve beklentileri
 • Stratejik Planlama Süreci ve çeşitli teknikler
 • Bilgi yönetimi - Güven yönetimi - Değişim yönetimi
 • Stratejik düşünmeyi engelleyen durumlar

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Farklı sektörlerden ilginç örnekler, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak el alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda uygulayarak öğrenme tanınması sağlanır.

Eğitim öncesi kuruluşun sektörü ve yapısı dikkate alınarak özel vakalar ve uygulamalar oluşturulur. Bu sayede, uygulamalar gerçek koşullara ve problemlere özgü olarak gerçekleştirilir. aa SWOT analiz çalışması firmanın mevcut koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilir.

 • Teorik ve teknik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımclara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

2 günlük bir program olarak tasarlanmıştır.

6. Katılımcılar

Eğitim sektör ve uzmanlık konusundan bağımsızdır.

Kuruluşlarında bütün kuruluş, yönetici oldukları birimler ve süreçler hakkında karar alma noktasında olan her seviyeden yöneticiler bu eğitim konusuyla doğrudan ilişkilidir.

Eğitim verimi ve etkililiği için  en fazla 16 katılımcı öngörülmüştür

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir. 

 • Etkili Liderlik ve Koçluk Becerileri Eğitimi
 • Hedeflerle Yönetim – Strateji ve Hedef Belirleme Eğitimi
 • Yöneticiler için Zihinsel Becerileri Geliştirme Teknikleri Eğitimi