HEDEFLERLE YÖNETİM - STRATEJİ VE HEDEF BELİRLEME EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : YNT2)

1. Eğitimin Hedefi

Günümüzde kuruluşların belirsiz gelecek ve hızlı değişen koşullar nedeniyle temel stratejik yol haritalarını ve stratejik hedeflerini ustaca belirlemek, zaman içinde gözden geçirmek, bu yolda hedefe ulaşmak için izlenecek yol ve uygulama yöntemlerini titizlikle belirlemeleri gerekiyor.

Bu amaçla kullanılacak yöntemlerin ve sonuçların yeterince basit, hızlı ve katılımcı tarzda uygulanan, aynı zamanda da kapsamlı bilgiye dayalı olması çok önemli.

Bu eğitimde katılımcıların her büyüklükteki kuruluş kapsamında “hedeflerle yönetim, strateji ve hedef belirleme” konusunda neler yapılabileceğine dair bilgi ve becerilerini geliştirme yönündeki hedeflerimiz ; 

 • Kurumsal yönetimle ilgili strateji, hedef, stratejik planlama alanlarında kavramları paylaşmak
 • İç ve dış faktörler, rekabet, sosyal ve ekonomik gelişmeler gibi unsurları dikkate alarak strateji geliştirme yöntemlerini aktarmak
 • Kurumsal hedeflerin belirlenmesi, gözden geçirilmesi, kıyaslanması ile ilgili ilkeleri ve yöntemleri paylaşmak
 • Örnek uygulamalar, canlandırmalar ve grup çalışmalarıyla bu konudaki yöntemlerin tanınması ve uygulanmasını sağlamak
 • Yapılacak uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak
 • Katılımcıların eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunmaktır. 

2. Eğitimin Felsefesi

Günümüzde kuruluşlar, yüksek ve yoğun iş temposu, değişken ve belirsiz iş ortamı, keskin rekabet koşulları, toplumsal yapıların ve taleplerin hızlı değişimi içinde var olma ve sürekliliği sağlama ve sürdürme savaşımı içindedir. Bu zorlu ve karmaşık ortamda geliştirmek, iyileştirmek ve çözmek durumunda olduğunuz en önemli unsur, kuruluş içinde bütün ekibin kurumsal aidiyet, hedef birliği, bütünlük ve ekip ruhuna sahip olmasıdır.  

Bu nedenle kurumsal olarak temel değerler, hedefler, amaçlar tanımlanmalı, gözden geçirilmeli, taze bir güçle ve ruhla yenilenmelidir. için yazılı ve belirgin olmayan ortak temalar ve değerler belirlenmeli ve vurgulanmalıdır.

Ancak, sistemli ve metotlu bir çalışmayla bu tanımlamalar bağımsız, tarafsız ve kalıcı olarak gerçekleştirilebilir. Bu yönde yapılacak çalışmalar kısa, sade, katılım odaklı ve bütünsel bir çerçevede olmalıdır.  

Kurumsal yapılarda bilinçli ve etkili yönetim için en önemli araçlardan biri “Hedef belirlemek”tir. Hedefleri bilinçli olarak belirlemek için yapılan çalışmalar sayesinde kuruluşun mevcut durumu ve gelecekteki varış noktaları daha tarafsız ve akılcı olarak belirlenebilir. Elbette, zaman içinde gözden geçirilebilir ve değerlendirilebilir. Temel startejik hedeflerin paylaşımcı ve katılımcı bir yöntemle belirlenmesi sayesinde farklı görüş ve yorumlar ortaya çıkarılır ve paylaşılır. Bu kapsamda kullanılabilecek en uygun yöntem “SWOT Analizi” dir.

Hedefleri sayısal olarak belirlenmesi sayesinde, zaman içinde nereye doğru gittiğinizi, başarınızı ve başarısızlığınızı açık, tarafsız ve bilgiye dayalı olarak değerlendirebilirsiniz, karşılaştırma yapabilir ve gerekli önlemleri zamamında ve etkili olarak alabilirsiniz.

Bu eğitimde bu kurumsal yapılar için çok önemli olan “Hedeflerle Yönetim” kavramlar üzerinde gezinerek önce mevcut durumu tarafsız olarak değerlendirmek, sonra da hedefleri en uygun şekilde belirlemek, ilişkilendirmek ve gözden geçirmek için gerekli teknikler ve yöntemleri ele alıyoruz, kuruluşa özgü uygulamalar yaparak uygulama yetkinliğini geliştiriyoruz.  

3. Eğitim İçeriği

 • Kurumsal kültürün bir parçası : Ortak vizyon, misyon ve hedefler
 • Temel kavramlar : Misyon, vizyon, strateji, taktik..vb.
 • SWOT Analizi yöntemi – Kurumsal uygulama
 • Hedef nedir ? Hedef belirlemenin incelikleri
 • Kurumsal hedefleri nasıl belirlemeli ?
 • Süreçlerle bütünleşik hedef belirleme
 • Süreç hedefleri ve performans göstergeleri
 • Balance Scorecard – Kurumsal Karne tekniği
 • Strateji belirleme, izleme
 • Kurumsal faaliyet planları
 • Kurumsal örnek uygulamalar   

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Farklı sektörlerden ilginç örneklerin yanı sıra, kuruluşa özgü SWOT Analizi ve vaka çalışmaları gerçekleştirilir. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitim, firmanın sektörü ve yapısı dikkate alınarak özel vaka ve senaryo oluşturulur. Bu sayede SWOT analiz çalışması firmanın mevcut koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilir.

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

2 günlük bir program olarak tasarlanmıştır.

6. Katılımcılar

Her düzeyde yönetici ve yönetici adayı

Eğitim verimi ve etkililiği için  en fazla 16 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir. 

 • Etkili Liderlik ve Koçluk Becerileri Eğitimi
 • Stratejik ve Yaratıcı Düşünme ve Karar Verme Becerileri Eğitimi
 • Kurumsal Strateji ve Hedefler Çalıştayı