LİDERLİK VE KOÇLUK BECERİLERİ EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : YNT1)

1.Eğitimin hedefi 

Lider, bulunduğu çevreye yarar sağlayan, değişim başlayan ve yöneten, yönetmek için, sorumluluğu; sezgi, zeka ve bilgiye dayalı karar ve uygulamalarla taşıyan kişiye denir. Koçluk ise, insanların içindeki potansiyelin, anlamlı ve önemli amaçlara ulaşmak için ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktır.

Günümüzün kurumsal yapılarında çağdaş yönetim yaklaşımı, yöneticilerin “kontrol edici” rolden “destekleyici” role geçmelerini zorunlu kılıyor. Yöneticinin, liderlik ve koçluk yaparak direktif verme ve denetleme yerine geliştirme, destekleme ve yol gösterme yetkinlikleri önem kazanıyor.

Bu eğitimde katılımcıların etkili yönetim, liderlik ve koçluk konularında bilgi ve yaklaşımlarını güçlendirme ve yönetim ve koçluk becerilerini geliştirme yönündeki hedeflerimiz ; 

 • Yöneticilik, koçluk ve liderlik kavramlarının gelişimini, temel ilkelerini ve unsurlarını açıklamak
 • Yaşam tarzı, felsefe ve yaklaşım olarak yöneticilik ve koçluk için önemli özellikleri ve unsurları paylaşmak
 • Türkiye’de ve dünyadaki başarılı liderlik ve koçluk uygulamalarını örnekleyerek açıklamak
 • Katılımcıları iş yaşamlarında liderlik ve koçluk becerilerini geliştirmek için canlandırma ve uygulamalar gerçekleştirmek ve uygulama sonuçlarını birlikte yorumlayarak bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak
 • Katılımcıların eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yayın, referans ve araçları sunmaktır. 

2. Eğitimin Felsefesi

Kuruluşlar sürekli gelişim ve değişim içinde. Tıpkı bireyler gibi öncelikle var olmak, koşullara uyum sağlamak, çevresiyle ilişkide bulunmak, zorluklarla boğuşmak ve sürekli gelişmek durumunda.

Günümüzde günlük yaşam ve iş yaşamı artan konfor ve olanaklarla birlikte gittikçe daha karmaşıklaşıyor ve zorlu hale geliyor. Her şeyin hızla değiştiği ve devindiği bir ortamda bireyin başarılı olmak için yaşamını ve ilişkilerini etkili yönetmesi gerekiyor. Aynı şekilde kuruluşlardaki yöneticiler de gittikçe daha karmaşık, hızlı ve çok yönlü gelişmeleri yakından izlemek, hızlı ve etkili kararlar almak ve doğru stratejileri belirlemek zorunda. Sonra da bu kararları birlikte çalıştığı diğer yönetici ve çalışanlara anlatmak, ikna etmek, paylaşmak, motive etmek ve gelişmeleri yakından izlemeleri gerekiyor. Bu saydıklarımız hiç de kolay işler değil elbette.

Klasik yönetim yaklaşımı artık bu çok değişkenli denklemi hızlı ve doğru olarak çözme konusunda yeterince başarılı olamıyor. Bu faktörleri etkili yönetmek için gerekli yönetim yaklaşımı, ilkeler ve yöntemler farklı bir anlayış ve yaklaşımla tanımlanıyor artık; Etkili Liderlik ve Koçluk”

Dolayısıyla klasik yöneticilik kuramları ve yaklaşımlarıyla insanları yönetmek yerine bugün kuruluşa ve ekiplere liderlik etmek ve koçluk yaklaşımıyla iletişim kurmak gerekiyor.

Lider, bulunduğu çevreye yarar sağlayan, süregelen gelenekte köklü değişiklikler yapan, çevreyi yönetmek için, sorumluluğu; sezgi, zeka ve bilgiye dayalı karar ve uygulamalarla taşıyan kişiye denir. Lider, elindeki gücü kullanabilme kapasitesine bağlı olarak, çevresini etkileyen kişidir.

Temel yaklaşım olarak lider, çevresinde bulunan bireyleri hitabet gücü, sahip olduğu bilgi ve vizyonu ile etkileyip, sürükleyen bir yapıya sahiptir. Sahip olduğu güçlü sosyal değerler sayesinde çevresinde yarattığı “karizma” sahip olduğu örnek kişilik ve tutarlı davranışları, diğer insanlar için etkin bir rol modeli olmasına yol açar.

Koçluk özelliklerine de sahip olan lider, insanları dinler ve anlamak için özel çaba harcar. Çevresindeki herkesin en iyi yanlarını geliştirmelerine olanak sağlayacak olumlu değişim ve sürekli öğrenme ortamları sağlar.

Koçluk, insanların içindeki potansiyelin, anlamlı ve önemli amaçlara ulaşmak için ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Son on beş yıl içinde kurumsal yapılarda meydana gelen değişiklikler yöneticilerin “kontrol edici” rolden “destekleyici” role geçmelerine yol açtı. Yöneticinin, direktif verme ve denetleme yerine geliştirme, destekleme ve yol gösterme yetkinlikleri önem kazandı.

Koçluk, hataları düzeltmek değil, performansı sürekli olarak geliştirme çabasıdır. Koçluk, insanların içindeki potansiyelin, anlamlı ve önemli amaçlara ulaşmak için ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktır.

Bu eğitimde klasik yöneticilik yaklaşımları ve bakış açısını değiştirmenin kaçınılmazlığını, bu alışkanlıkları kırmak için kişinin kendisini yeniden yapılandırması gerektiğine dair farkındalığı ve kararlılığı güçlendiriyoruz. Aynı zamanda etkili liderlik ve koçluk sergilemek için gerekli yetkinliklerin gelişimini yoğun uygulama ve canlandırmalarla tetikliyoruz.

3. Eğitim İçeriği

 • Yönetim ilkeleri ve yasaları
 • Etkili Yöneticilikte dört unsur –Planlama, uygulama, koordine etme, denetleme
 • Etkili yöneticinin profili  
 • Liderlik nedir? – Liderlik ve koçluk
 • Liderliğin en önemli yetkinlik alanları
 • Liderlik tipleri ve özellikleri
 • İletişim, sunum ve etkili ifade sanatı
 • Grup dinamiği, ekip çalışması ve ekiplerin yönetimi
 • Koç nasıl olmalı? – Koçluk için ön şartlar
 • En önemli koçluk yetkinlikleri
 • Ekip performansını geliştirme teknikleri
 • İnsanları motive etmenin incelikleri
 • Çatışmadan çatışma çözme
 • Değişimi nasıl yönetiriz? Alışkanlıkları nasıl değiştiririz?
 • Zorluklar ve zorlukları aşma taktikleri
 • Başarı öyküleri

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitimde çeşitli uygulamalar ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Özellikle etkili liderlik ve koçluk özelliklerinin önemi ve etkisinin çeşitli uygulamalarla katılımcılar tarafından tanınması sağlanır. Örnek uygulamalar ve canlandırmalarda video çekimleri yapılır. Eğitimde yapılan ekip çalışmaları ve uygulamalar sırasında katılımcıların performanslarının izlenmesi sonrasında interaktif olarak gelişme alanları belirlenir.  

Kuruluş içi yapılan eğitim sonrasında talep edilmesi halinde “İzleme, Öneri Sunma ve Raporlama” hizmeti sunulur. Bu aşama, eğitim sonrası katılımcılara ödevler iletilmesi, yüz yüze görüşmelerle sonuçların değerlendirilmesi, performans geliştirme önerilerinin sözlü ve yazılı olarak sunulmasını kapsar.

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarsızlık öyküleri
 • Alıntılar ve anılar, özdeyişler,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

2 günlük bir program olarak tasarlanmıştır.

6. Katılımcılar

Her düzeyde yönetici ve yönetici adayı - Eğitim verimi ve etkililiği için en fazla 16 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir. 

 • Etkili Liderlik ve Koçluk Becerileri Eğitimi
 • Stratejik ve Yaratıcı Düşünme ve Karar Verme Becerileri Eğitimi
 • Etkili Zaman Yönetimi Eğitimi
 • Etkili Toplantı Yönetimi Eğitimi