YÖNETİCİ KOÇLUĞU

Kurumsal yapılar geliştikçe yönetim yaklaşımları ve yöntemleri de gelişiyor ve değişmek durumunda kalıyor. Ancak, kuruluş içinde çağdaş yönetim tarzlarını tanımlamak ve yaygınlaştırmak çok da kolay olmuyor. Bu amaçla düzenlenen eğitimler yararlı ve etkili olsa da zaman içinde alışkanlıkların ve yaklaşımların kalıcı olarak değişmesini sağlayamıyor.

Yönetici Koçluğu hizmetimizle hangi katkıları sağlıyoruz ?

 • Eğitimler o sırada etkili ve yararlı olsa bile ancak sınırlı değişim sağlayabiliyor. Yönetici koçluğu hizmetimizle kalıcı ve kapsamlı bireysel değişim sağlıyoruz.
 • Orta kademe yöneticilerde güven, aidiyet ve hakimiyet duygusu sağlıyoruz. Yöneticiler, yönetim becerilerinin gelişmesi gerektiğini biliyor ama ne yapacağını kestiremiyor. Bu noktada planlı, sistematik ve gelişimi izlenebilen bir gelişim yolculuğu başlatıyoruz.
 • Yetenekli kadrolar yükselemiyor, belirsizlik nedeniyle sirkülasyon artıyor. Bu noktada yöneticilerin yükselmesi için gerekli yetkinlikleri artırarak sorumluluk, yetki gelişimini sağlıyoruz.
 • Üst yönetim, eski ilişki yapısını ve alışkanlıklarını sürdürmeye eğilimli olabiliyor. Bu noktada üst yöneticileri de koçluk projesi kapsamına alıyoruz, üst yöneticilerin farkındalığının artmasını sağlıyoruz, çağdaş üst yönetim becerilerini aktarıyoruz. 

Yönetici Koçluğu Projesini nasıl yürütüyoruz ?

 • Proje başlangıcında etkili bir bilgilendirme ve paylaşım ortamı sağlıyoruz.
 • Yöneticilerle birebir ilgilenme sayesinde kişilik özelliklerini özel olarak belirliyoruz. Kişilik özelliklerine en uygun ve gerekli beceri alanlarını belirliyoruz ve bu alanlarda gelişim sağlıyoruz.
 • Yöneticilerle bire bir ilgilenme sayesinde görev alanı ve beceri ihtiyaçlarını özel olarak belirliyoruz. Görev alanlarına ve iş deneyimine en uygun ve gerekli beceri alanlarını belirliyoruz ve bu alanlarda gelişim sağlıyoruz.  
 • Bireysel koçluk çalışması yanında temel gelişim alanlarında uygulama ağırlıklı eğitimler düzenliyoruz.
 • Görüşmeler sonrasında konuyla ilgili anket, egzersiz, okuma ödevleri veriyoruz. Sonraki görüşmeye kadar olan sürede sürekli ulaşılır oluyoruz.
 • Gelişimin uygun, yeterli ve sürekli olması için her görüşmede sağlanan beceri gelişimini, yaşanan zorlukları belirliyoruz, gerekli desteği sunuyoruz.

YÖNETİCİ KOLUĞU ÇALIŞMALARI

Yönetim ve Koçluk Becerileri Danışmanlığı, aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır;

 1. "Yönetim yapısı analizi" yapılması ve yönetim tarzı, alışkanlıklar ve yöntemin değerlendirilmesi
 2. Proje kapsamına girecek üst yöneticiler, orta kademe yöneticiler ve yönetici adaylarının belirlenmesi
 3. Yönetici koçluğu projesi tanıtım sunumu yapılması
 4. Kişilik analizi yapılması ve yönetici profili ve özelliklerinin tanımlanması
 5. Bireysel koçluk çalışmalarının ve görüşmelerin başlatılması ve uygulanması
 6. Uygulamalı yönetim becerileri gelişimi eğitimlerinin düzenlenmesi
 7. Gözden geçirme ve raporlama