YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI

Yönetim standartları, temel aldıkları kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği..vb. konu kapsamında genel yaklaşım, kural ve şartları  açıklayan uluslar arası bir referanslardır. Bu standartlar da belirtilen şartlar ilgili kuruluşun mevcut yapısına, sektörüne, müşteri yapısına ve seviyesine uygun olarak tasarlanmalı ve uygulamaya alınmalıdır.

Yönetim Sistemleri Danışmanlığı ile sağladığımız katkılar

İlgili yönetim sistemini kurmak demek, sadece klasörlerin içinde yazılı bazı prosedürlere sahip olmak demek değildir. Gerekli prosedürleri yazılı olarak tanımlamak elbette önemlidir. Ancak, kuruluşa sunacağımız danışmanlık desteğinde bilinçli ve etkili olarak kurulmasıyla somut ve ölçülebilir katkı sağlamasını hedeflediğimiz konular şunlardır;

 • Yönetim Sistemi felsefesi ve ilkelerinin yöneticiler ve çalışanlar tarafından tanınması
 • Uygulamaya alınan gereklerin iş alışkanlıklarına dönüştürülmesi ve uygulanması
 • Yönetim sistemi kurma çalışmalarının verimlilik, etkililik, maliyet bilinci, müşteri odaklılık, süreç yaklaşımı açısından firmaya somut katkılar sağlaması
 • Kurulan yönetim sistemini iyileştirme takımları, öneri sistemleri ve kalite ve sahiplenme bilinci sayesinde sürekli iyileştirmeye açık olması,

DANIŞMANLIK AŞAMALARI

Sunduğumuz Yönetim Sistemi Danışmanlığı, aşağıdaki adımlardan oluşur;

 1. Ön değerlendirme
 2. Proje ekibinin kurulması
 3. Temel bilgilendirme eğitimleri (Yönetim, proje ekibi ve tüm çalışanlar)
 4. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve planlanması
 5. Proje planlama ve duyurma
 6. Süreçlerin tanımlanması ve geliştirilmesi
 7. Dokümantasyon Sisteminin (Kalite el kitabı, prosedürler vb. ) oluşturulması
 8. İç denetim eğitimi
 9. İç denetimlerin uygulanması
 10. Belgelendirme denetimine hazırlık çalışmaları
 11. Son değerlendirme denetimi