AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA DANIŞMANLIĞI

Aile şirketlerinin güçlü yönleri

Aile şirketleri, güçlü insani değerleri yaşatma, köklü tarihsel geçmişi sahiplenme ve derin bağlara sahip olma avantajına sahiptir. Dolayısıyla, daha kontrol altında tutulabilir ölçeklerde aidiyet, şirkete bağlılık ve iş odaklı çalışma disiplini sağlanabilir.

Aile şirketlerinin riskli yönleri

Günümüzde kurumsal, bireysel değerler ve yöneticilik kavramları iç ve dış ortama bağlı olarak hızla değişiyor. Aile şirketlerinde hatalı yönetim yaklaşımları, plansız, verimsiz ve bilgiye dayalı olmayan çalışma alışkanlıkları sonucunda karlı, verimli ve sürekliliği olan bir performans yakalanamayabilir. Aile şirketleri profesyonelce tanımlanmış bir altyapıya sahip değilse, belirsizlik ve kriz ortamlarında hızla dağılma ve çökme riskiyle karşı karşıyadır.

Özellikle yönetim ekibindeki aile üyelerin arasında zaman içinde kaçınılmaz olarak iç çatışmalar, yetki problemleri, geliri bölüşme kaygıları aile bireyleri arasında iç huzursuzlara neden olabilir. Bu olumsuz ortam şirketin bütünü de etkileyince şirkette parçalanmaya ve bölünmeye kadar gidebilir.

Danışmanlık hizmetinin katkıları

Bu kapsamdaki danışmanlık projesinde "Kurumsal Gelişim Rehberliği” ile sağlanan gelişmelere ek olarak “Aile şirketlerinde kurumsallaşma danışmanlığı” hizmeti sunuyoruz. Bu kapsamda, planlı ve sistematik bir alt yapının oluşturulması, aile fertlerinin rollerinin netleştirilmesi, yönetim, yürütme, karar alma, işe alma, bölüşüm ve mülkiyet alanlarının tanımlanmasına yönelik çok yönlü yapısal gelişim sağlıyoruz.

DANIŞMANLIK KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Danışmanlığı kapsamında aşağıdaki çalışmaları gerçekleştiriyoruz;

 1. Kurumsallaşma yönünde projelendirme yapılması
 2. Üst yönetime "Aile şirketimiz - Kurumsal Gelişim Projesi"nin tanıtımı ve eğitimi
 3. Kurumsal değerler ve kurumsal hedeflerin belirlenmesi
 4. Stratejik risklerin değerlendirilmesi, kararlar alınması
 5. Yaygınlaştırma ve bilinçlendirme eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
 6. Ana süreç yapısının ve süreç sahiplerinin belirlenmesi
 7. Yönetim becerileri geliştirme programının uygulanması
 8. Aile girişim planı ve aile stratejik planının yapılması
 9. Miras planı, intikal planının oluşturulması
 10. Süreç iş akışları ve temel iş yapma yöntemlerinin tanımlanması
 11. İdari organların oluşturulması
 12. Aile konseyinin ve aile anayasasının oluşturulması
 13. İdari detayların tanımlanması (vesayetname, evlilik bağı, hisse ve hissedarlar..vb)
 14. Akrabalara yönelik politikaların oluşturulması
 15. Profesyonel Çalışan Beceri Geliştirme Programının uygulanması