KURUMSAL GELİŞİM REHBERLİĞİ

Yönetim yaklaşımı ve değerlerinde hızlı değişim
Günümüzde kurumsal, bireysel değerler ve yöneticilik kavramları hızla değişiyor. Pazar koşulları hızlı, global ve rekabetçi yönde gelişiyor, değişiyor. Müşteri istekleri daha karmaşık, talepkar ve ekonomik ürün ve hizmetlere doğru evriliyor. Teknoloji hızla gelişiyor, teknolojiyi izlemek, doğru zamanlarda yatırım yapmak, mevcut kaynakları etkili olarak kullanmak gerekiyor.

Geçmiş dönemlerden pekişerek gelen verimsiz çalışma alışkanlıkları sonucunda iş ortamında hantallık, yavaşlık, tembellik ve atalet kurumsal yapıyı ele geçirebiliyor. Oysa günümüzün hızlı ve rekabetçi dünyasında kuruluşları esnek, uyumlu, çevik ve enerjik bir yönetim anlayışı ile yönetmek, geleceğe hazırlamak ve koordine etmek gerekiyor.

Stratejik önceliklere göre çevik bir kuruluş olmak
Strateji geliştirerek geleceğe şimdiden hazırlanmak ve “çevik bir kuruluş olmak” isteyen kuruluşlar, bu yönde kurumsal olarak yeni değerlere ve becerilere sahip olmak ve bu yönde kendini sürekli geliştirmek zorunda.

Çevik bir kuruluşun iki temel özelliği var, hızlı ve esnek olmak. Dolayısıyla, öncelikle stratejik önceliklere göre temel süreçleri hızlı, etkili, esnek ve verimli şekilde yönetmek ve gerekli noktalarda performansı sürekli iyileştirmek gerekiyor.

Kurumsal Gelişim Rehberliği hizmetimizde 3 temel aşama
Kuruluşlarla bu amaçla uzun vadeli bir yolculukta birlikte oluyoruz. Üç temel aşama olarak yürüttüğümüz danışmanlık projesi sayesinde her alanda önemli değişim ve gelişim sağlıyoruz.

1.Kurumsal altyapı oluşturma ve geliştirme aşaması : Temel altyapının kurulması, güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması

2.Olgunluk aşaması : İş süreçlerinin iyileştirilmesi, ileri tekniklerin kullanılması, üstün performans sonuçlarının yaygınlaştırılması

3.Mükemmelleşme aşaması: Bütün etkileşimli alanlarda yüksek performans ve mükemmelleşme seviyesine yönelik gelişme ve yaygınlaşma sağlanması

Bu yönde “kurumsal gelişim rehberliği” hizmetimizle uluşun gelişimine ışık tutan ve karşılıklı etkileşimli en temel alanlardaki alt projeleri planlı ve dikkatli bir çalışmayla yürütüyoruz.

DANIŞMANLIK AŞAMALARI
Kurumsal Gelişim Rehberliği, aşağıdaki adımlardan oluşur;

 1. Ön değerlendirme
 2. Kurumsallaşma yönünde projelendirme yapılması
 3. Üst yönetime "Kurumsal Gelişim Projesi"nin tanıtımı
 4. Kurumsal değerler ve kurumsal hedeflerin belirlenmesi
 5. Stratejik Planlama ve Hedeflerle Yönetim adımlarının uygulamaya alınması
 6. Süreçlerin yeniden tanımlanması ve iş süreçlerini geliştirilmesi
 7. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin geliştirilmesi
 8. İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının geliştirilmesi
 9. Yaygınlaştırma ve bilinçlendirme eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
 10. Yönetim becerileri Geliştirme ve Yönetici Koçluğu Programının uygulanması
 11. Profesyonel Beceri Geliştirme Programının uygulanması

Alt Projeler :

 1. Yönetim ve koçluk becerileri projesi
 2. Strateji ve hedefler projesi
 3. Süreç yönetimi ve iş süreçlerini geliştirme projesi
 4. Müşteri ilişkileri yönetimi projesi
 5. İnsan kaynakları yönetimi projesi
 6. Bireysel gelişim projesi