Problem Nedir ? (Sinan Polater)

PROBLEMİN YAŞAMIMIZDAKİ YERİ

Günlük yaşamımızda ve profesyonel iş yaşamımızda sürekli olarak problemlerle iç içe yaşıyoruz. Karşılaştığımız problemi hızlı ve etkili olarak çözebilmek için bir çaba göstermemiz gerekiyor. Bireysel mutluluğumuz, profesyonel kariyerimiz, çevremizle uyum ve bütünlük içinde olmamız... Kısacası, mutlu olmamız, bu problemleri nasıl ustaca ve etkili olarak çözebildiğimizle yakından ilgilidir.

Problemlere hızlı, kalıcı ve etkili çözüm üretmek ve çözmek günümüzün en önemli başarılı olma yeteneklerinden biridir. Dolayısıyla problemlerinizi ne kadar erken tanıyıp belirler ve çözüme ulaştırırsanız, o kadar güçlü ve başarılı olursunuz. Bireysel başarı, kişilerin gündelik hayatlarında karşı karşıya kaldıkları problemlerin esiri olmadan, problemi akılcı bir yaklaşımla analiz etmelerine ve problemi yaratan nedenleri gerçekçi olarak belirleyip çözmelerine bağlıdır.

Hiçbir problemin çözümü basit ve yüzeysel değildir.

Aynı şekilde, karşılaştığı problemleri etkili ve hızlı olarak çözebilen kuruluşlar, en dinamik ve rekabetçi özelliklere sahip olanlardır.

Sonuç olarak denetimin amacı kısaca şu şekilde özetlenebilir :

Bireylerin ve kuruluşların başarıları problemleri hızlı ve etkili olarak çözebilme yeteneklerine bağlıdır.

PROBLEM VE RİSK NEDİR ?

Problem, sözlüklerde aşağıdaki örneklerde verildiği gibi tanımlanmaktadır;

- Hedeflenen sonuçların alınmasını engelleyebilecek veya aksatabilecek çözümlenmesi gereken durum
- Çözülmesi, yanıtlanması veya düşünülmesi gereken durum
- Zorluk ve belirsizlik yaratan bir kişi, nesne veya durum

Risk tanımı için ise şu karşılıkları bulabiliriz;
- Zarar verebilecek kayıp veya tehlike olasılığı
- Belirsiz tehlike içeren durum veya faktör

İnsanoğlu, çağlar boyunca sürekli olarak çözülmesi ve aşılması zorunlu olan problemler ve risklerle karşılaştı. Bu problemlerin çözümü kimi zaman yıllar, yüzyıllar aldı, ama sürekli olarak çözüm arayarak, bularak, zorlu engelleri aşarak ve buluşlar yaparak yaşamını sürdürdü ve geliştirdi. PROBLEMLERİ ZAMANINDA ÇÖZMEK

Problemleri zamanında çözmenin önemi

Küçük problemler, zamanında etkili olarak çözülmezse, boyut ve yön değiştirerek etkisini kontrol edilemeyecek şekilde artırabilir. Bu durumda da bu problem, yaşamımızı olumsuz etkileyecek bir duruma sokabilir.

Problemi çözebilmek için gerekli bilgi, yöntem ve enerjiyi mutlaka uygun bir zamanlamayla ve yoğunlaşmayla kullanmalıyız.

PROBLEM ÇÖZÜMÜNDE EN ÖNEMLİ GÜÇ

Her gün karşılaşabileceğimiz çok sayıda ve kapsamda problem vardır. Ancak problem çözümünün en önemli engeli, problemi yaratan nedenleri ve gerekli çözüm faaliyetlerinin sorumluluğunu başka unsurlara ve kişilere yüklemektir.

Karşılaştığımız problemlerin çözümünde en önemli güç, kendimizdedir.

Problem çözümünde diğer önemli engel, karşılaşılan problem çözümünü küçümsemek, basit ve başka çözüm seçeneği olmayan bir sığlıkta algılamaktır.

Karşılaştığımız hiçbir problemin çözümü, basit ve yüzeysel değildir.